open menu
Επικοινωνία
Ψηφιακές Υπηρεσίες
A+
A-

Χρήσιμες Οδηγίες

 

 

Κανονισμός λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων


Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών παρέχει στα μέλη του - διδάσκοντες, φοιτητές και προσωπικό - τη δυνατότητα χρήσης της υπολογιστικής υποδομής του για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δικαίωμα χρήσης της υπολογιστικής υποδομής δίνεται στους φοιτητές με την πρώτη εγγραφή τους στο Τμήμα και διατηρείται μέχρι την αποφοίτηση τους. Το δικαίωμα αυτό ανανεώνεται αυτόματα κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο με την ανανέωση της εγγραφής.
 
Δικαίωμα χρήσης αποκτούν επίσης φοιτητές άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης που παρακολουθούν μάθημα προσφερόμενο από το Τμήμα μας, για το εξάμηνο που διαρκεί το μάθημα και αποκλειστικά για τις ανάγκες του μαθήματος.
 
Δικαίωμα χρήσης μπορεί επίσης να δοθεί σε συνεργάτες του τμήματος κατόπιν αιτήματος του επιβλέποντος μέλους του τμήματος και σχετικής έγκρισης από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
 
Κάθε λογαριασμός παρέχεται για να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες. Η χρήση της υπολογιστικής υποδομής του Τμήματος πέραν των προβλεπομένων απαιτεί προηγούμενη έγκριση των οργάνων του Τμήματος.

Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση του υλικού και λογισμικού που του παρέχονται προς χρήση. Ο λογαριασμός είναι αυστηρά προσωπικός. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ασυμβίβαστη με το σκοπό του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Κρήτης ενέργεια που γίνεται με υπαιτιότητα του. 

Ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Τμήματος και του Πανεπιστημίου ενέργεια θεωρείται:
  • Η προσπάθεια παραβίασης λογαριασμών ή συστημάτων
  • Η αποστολή μαζικών μηνυμάτων
  • Η αλόγιστη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων
  • Η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων
  • Κάθε ενέργεια με άμεσο ή έμμεσο κερδοσκοπικό/εμπορικό/διαφημιστικό χαρακτήρα ή προσηλυτισμό
  • Η παροχή πληροφοριών με ευαίσθητο χαρακτήρα
  • Κάθε ενέργεια που αποτελεί παράβαση της ισχύουσας εθνικής ή διεθνούς νομοθεσίας

Εκτός εάν ορίζεται ρητά, το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών δεν δεσμεύεται σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει στους χρήστες του. Συγκεκριμένα, δεν δεσμεύεται σχετικά με το πλήθος ή το περιεχόμενο των υπηρεσιών του, με την αξιοπιστία τους, τη αδιάλειπτη διαθεσιμότητα  και τα χαρακτηριστικά τους, ή την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών. Οι υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν”.
 
Το Τμήμα προσφέρει την καλύτερη δυνατή τεχνική εξυπηρέτηση στους χρήστες των συστημάτων του, προσπαθεί να προβλέψει πιθανά προβλήματα και να επέμβει προς τη λύση τους το ταχύτερο δυνατόν. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη απώλεια δεδομένων ή/και ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή για ζημιές υλικού ή λογισμικού σε μηχανήματα που συνδέονται στο δίκτυο υπολογιστών του.
 
Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος και όταν δίνεται η δυνατότητα, η κοινότητα χρηστών ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Παραμένει η πιθανότητα να μην είναι εφικτή η έγκαιρη ειδοποίηση, και  μια ή και περισσότερες υπηρεσίες να μην είναι διαθέσιμες μέχρι τη λύση του προβλήματος.
 
Τονίζεται ότι η ευθύνη ανάγνωσης των ηλεκτρονικών ανακοινώσεων, μηνυμάτων διαχείρισης ή άλλων πληροφοριών  που αποστέλλονται από τη  γραμματεία ή την ομάδα υποστήριξης συστημάτων βαρύνει δεσμευτικά τους χρήστες.

Σε περίπτωση παραβίασης όρων του παρόντος κανονισμού οι υπεύθυνοι διαχείρισης λειτουργίας των συστημάτων δύνανται να διακόψουν άμεσα την δυνατότητα πρόσβασης στα συστήματα. Παρατεταμένη διακοπή πρόσβασης είναι δυνατόν να αποφασισθεί από τον Πρόεδρο  ή από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος η οποία και έχει την αρμοδιότητα για μόνιμη αφαίρεση του δικαιώματος.

H χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών συνεπάγεται αποδοχή του παρόντος κανονισμού.

   
Δεκέμβριος 2017