open menu
Επικοινωνία
Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων
A+
A-

Στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης οι κατατάξεις πτυχιούχων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ92983/Ζ1/11-06-2015 (ΦΕΚ1329 τ. Β/02-07-2015) και  με το άρθρο 74 παρ. 3 του Ν4485/2017 και ισχύει, ώς εξής:

 

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1η Νοεμβρίου  έως και 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.
 • Κατηγορίες κατατασσομένων: πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων (σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΥΑ Φ1/192329/Β3.
 •  Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για αποφοίτους ιδρυμάτων του Εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (προαιρετικά)
 • Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων:
  Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται από 1 Δεκεμβρίου  έως και 20 Δεκεμβρίου κάθε έτος. Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα των ανακοινώσεων τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
 • Εξεταζόμενα μαθήματα:

 

 1. ΗΥ-118 Διακριτά Μαθηματικά - ύλη στην ιστοσελίδα:  http://www.csd.uoc.gr/studies/list-of-courses/118.html

 

 1. ΗΥ-150 Προγραμματισμός - ύλη στην ιστοσελίδα: http://www.csd.uoc.gr/studies/list-of-courses/150.html

 

 1. ΗΥ-120 Ψηφιακή Σχεδίαση - ύλη στην ιστοσελίδα: http://www.csd.uoc.gr/studies/list-of-courses/120.html