open menu
Contact
Awarded MoS - Phd Degrees
A+
A-

Masters  | DoctoratesAwarded Masters

S/N Fullname Supervisor Title Αward date
571 Πλακιά Μαρία Παπαδοπούλη Μ. On User-Centric Analysis and Prediction of QoE for Video Streaming Using Empirical Measurements 2016
570 Ανυφαντής Νικόλαος Τζίτζικας Ι. Mapping Management for Ontology-based Integration 2016
569 Μπαριτάκης Εμμανουήλ Τζίτζικας Ι. Using Linked Data for Named Entity Extraction and Disambiguation 2016
568 Αθανασάκης Μιχάλης Μαρκάτος Ε. Bypassing Defenses of Just-In-Time Compilers in Modern Browsers 2016
567 Νικολαΐδης Φώτιος Τραγανίτης Α. Calypso : A streaming framework in Graphics processor, for Software Defined Radio applications 2016
566 Χαρωνυκτάκης Παύλος Παπαδοπούλη Μ. On User-Centric Modular QoE Prediction for VoIP Based on Machine-Learning Algorithms 2016
565 Μαστοράκης Ιωάννης Μουχτάρης Α. The implementation of ImmACS - An Immersive Audio Communication System 2015
564 Αποστολίδης Ιωάννης Σαββίδης Α. Μeta Javascript 2015
563 Παπούλας Χρήστος Κατεβαίνης Μ. Design and Implementation of a Social Networking Architecture for Cloud Deployment Specialists 2015
562 Τζιράκης Παναγιώτης Τσαμαρδίνος Ι. Implementing Feature Selection Algorithms for Big Data 2015
561 Λαδάκης Ευάγγελος Μαρκάτος Ε. GPU-Disasm: A GPU based x86 Disassembler 2015
560 Παπακωνσταντίνου Νικόλαος Μπίλας Α. Combining Recursively Parallel Runtimes with Blocked-based Dependence Analysis 2015
559 Κατσαράκης Μιχαήλ Παπαδοπούλη Μ. u-map: Ενδυναμώνοντας τους χρήστες και τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με την χρήση του παραδείγματος συλλογής δεδομένων από πλήθος φορητών συσκευών 2015
558 Βελεγράκης Ιωάννης Κατεβαίνης Μ. Operating system mechanisms for remote resource utilization in ARM microservers 2015
557 Γιαννικάκη Σοφία Ελπινίκη Στυλιανού Ι. Voicing detection in spontaneous and real-life recordings from music lessons 2015
556 Γιακουμάκη Θεοδώρα Στυλιανού Ι. Expressive Speech Analysis and Classification using adaptive Sinusoidal Modeling 2015
555 Πούλιος Δημήτριος Κατεβαίνης Μ. Low-Latency Implementation of Network Sockets over Remote DMA 2015
554 Γλένης Απόστολος Κατεβαίνης Μ. FT-Myrmics : A fault tolerant runtime system for task based programming models 2015
553 Μεϊδάνης Χαράλαμπος Παπαδοπούλη Μ. On the Impact of User Demand and Willingness-to-pay on Price Setting 2015
552 Σεληνιωτάκη Αλέκα Χριστοφίδης Β. Stream Correlation Monitoring for Uncertainty-Aware Data Processing System 2015
551 Κερκεντζές Κωνσταντίνος Τσαμαρδίνος Ι. Analysis of "old" microarray data of lung cancer reveals hidden pieces of new biological knowledge 2015
550 Βασιλάκης Ευάγγελος Κατεβαίνης Μ. An Instruction Level Energy Characterization of ARM Processors 2015
549 Μόρφη Γνωστοθέα Βερονίκη Μουχτάρης Α. Speech Analysis/Synthesis using an adaptive Harmonic Model 2015
548 Γαλανάκης Γεώργιος Στεφανίδης Κ. Tracking, re-identification and interaction using RGB-D sensors in Ambient Intelligence environments 2015
547 Σαβέτα Τζανίνα Πλεξουσάκης Δ. SPIMBench: A Scalable, Schema-Aware Instance Matching Benchmark for the Semantic Publishing Domain 2014
546 Λούτσης Λάερτης Μαρκάτος Ε. Architectural Support for Instruction Set Randomization 2014
545 Κατωπόδης Αλέξανδρος Σαββίδης Α. Authoring Tools for Workflows on Hierarchies of Business Documents 2014
544 Φωτιάδου Κωνσταντίνα Τσακαλίδης Π. Image Super-Resolution and Low Light Image Enhancement via Sparse Representations 2014
543 Αποστολάκης Μύρων Στυλιανού Ι. Development of Interactive User Interfaces for Voice Training aimed to children with Hearing Loss using Web Technologies in Real Time 2014
542 Σημαντηράκη Ολυμπία Στυλιανού Ι. Voice quality assessment using phase information: Application on voice pathology 2014
541 Γαβαλετάκης Αντώνιος Τραγανίτης Α. FPGA based Implementation for Multi-gigabit high precision network measurements 2014
540 Παπαδάκης Εμμανουήλ Πλεξουσάκης Δ. Temporal Topology on Fuzzy Space-time Volumes 2014
539 Αυγουστάκη Αργυρώ Πλεξουσάκης Δ. Provenance Management for SPARQL Updates 2014
538 Σουρλίγκας Εμμανουήλ Τραγανίτης Α. Software Defined Radio implementation of IEEE 802.11a Physical and MAC layer Transceiver on General Purpose Processors 2014
537 Πουλακάκης Ιωάννης Νικολάου Χ. Design and implementation of a semantic application profile repository for primary and secondary education in Greece 2014
536 Χόρτης Μιχάλης Χριστοφίδης Β. A Diagnosis and Repair Framework for DL-LiteA KBs 2014
535 Ντρίτσος Νίκος Μαρκάτος Ε. Network Flow Contracts: Lightweight and Practical Accountability for the Internet 2014
534 Καινουργιάκης Γεώργιος Νικολάου Χ. Designing MeanWriter, an HTML5 element-oriented WYSIWYM writing and reading tool for e-learning environments 2014
533 Σμυρνάκη Ουρανία Πλεξουσάκης Δ. Design and implementation of a semi-automatic tool for mapping source schemas to target ontologies 2014
532 Μπιρλιράκη Χρυσή Στεφανίδης Κ. Interaction with Three Dimensional Virtual Humans in Ambient Intelligence Environments 2014
531 Παλιούρας Κωνσταντίνος Αργυρός Α. Automatic definition of the objective function for model-based hand tracking 2014
530 Παπαδόπουλος Παναγιώτης Μαρκάτος Ε. Privacy-preserving Twitter Browsing through Obfuscation 2014
529 Βολάνης Σταμάτιος Μαρκάτος Ε. Leveraging Interprocess Communication Activity for Characterizing Android Software 2014
528 Ασαρίδης Χρήστος Τζίτζικας Ι. A Query Formulation Tool for Semantic Networks 2014
527 Μπαστάκης Σταύρος Στεφανίδης Κ. VISIT COLLAGE: Generating digital journals to prolong the afterglow effect of visits in AmI exhibition spaces 2013
526 Καργάκης Ιωάννης Τζίτζικας Ι. Conversion and Emulation-aware Dependency Reasoning for the Needs of Digital Preservation 2013
525 Ζωράκης Νίκος Τζιρίτας Γ. Image analysis techniques for the detection of structural elements in building facades 2013
524 Ψαθάκης Αντώνης Κατεβαίνης Μ. Energy-Aware Design Space Exploration for Network-on-Chip Architectures 2013
523 Βαλσαμάκης Ιωάννης Σαββίδης Α. Improved Model-Driven Engineering with Staged Code Generators 2013
522 Παπαιωάννου Αντώνης Μαρκάτος Ε. Design and Implementation of a System for Evaluating Distributed Application Deployments in Multi-Clouds 2013
521 Χαλκιαδάκη Μαρία Νικολάου Χ. Managing Service Performance in NoSQL Distributed Storage Systems 2013
520 Μαραγκουδάκης Ανδρέας Σαββίδης Α. Nested Compositing Window Managers 2013
519 Μανουσάκης Ιωάννης Μπίλας Α. TProf: An Energy Profiler for Task-Parallel Programs 2014
518 Καφενταράκης Ευάγγελος Μπίλας Α. Lprof: A tool for Profiling Locality awareness in a Task-based Programming Model 2013
517 Σκουραδάκη Μαριγιάννα Πλεξουσάκης Δ. Enhancing Learning Management Systems (LMS) with the use of Web Technologies 2013
516 Χαραλαμπίδης Παύλος Τσακαλίδης Π. Compressive Video Classication for Decision Systems with Limited Resources 2013
515 Παπανικολάου Πέτρος Παπαγιαννάκης Γ. Physically-principled character lighting and shading in real-time 2013
514 Συμεωνίδου Χρίστη Μπίλας Α. DRASync, a Distributed Region-based Memory Allocator and Synchronization 2013
513 Χρονάκη Καλλιόπη Μπίλας Α. Exploiting Pipelined Parallelism with Task Dataflow Programming Models 2013
512 Λαμπρινέας Αλέξανδρος Μπίλας Α. BDDT-SCC: A Task-parallel Runtime for the Single-chip Cloud Computer 2013
511 Τσικουδής Νικόλαος Μαρκάτος Ε. LEoNIDS: a Low-latency and Energy-efficient Network-level Intrusion Detection System 2013
510 Κίτσος Ιωάννης Τζίτζικας Ι. Entity-based Summarization of Web Search Results using MapReduce 2013
509 Μουχτάρης Νικόλαος Σαββίδης Α. Automatic User-Interface Generation from Annotated APIs in a Dynamic Language 2013
508 Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Μουχτάρης Α. Directional Coding of Audio Signals Using a Circular Microphone Array 2013
507 Φτυλιτάκης Νικόλαος Στεφανίδης Κ. Smartphone exploitation in Ambient Intelligence Environments 2013
506 Δουβαντζής Πέτρος Αργυρός Α. Dimensionality reduction for efficient hand tracking, pose estimation and classification 2013
505 Παπακωνσταντίνου Βασίλειος Πλεξουσάκης Δ. Controlling Access to RDF Data using Abstract Models 2013
504 Μπορμπουδάκης Γεώργιος Τσαμαρδίνος Ι. Incorporating Causal and Associative Prior Knowledge when Learning Causal Models 2013
503 Παπαγιάννης Αναστάσιος Κατεβαίνης Μ. Implementing Scalable Parallel Programming Models with Hybrid Address Spaces 2013
502 Λαντζάκη Χριστίνα Τζίτζικας Ι. On Computing Deltas of RDF Knowledge Bases with Blank Nodes 2013
501 Τρουλλινού Γεωργία Πλεξουσάκης Δ. Context-Aware Multimedia Content Adaptation Framework 2012
500 Δρόσης Ιωάννης Στεφανίδης Κ. TimeTunnel: Modeling and interactive information visualization using three dimensional timelines 2012
499 Κουτράκη Μαρία Πλεξουσάκης Δ. Exploiting Semantic Web Technologies in the Management of a Smart Classroom 2012
498 Τζαγκαράκης Χαράλαμπος Πλεξουσάκης Δ. HWSC - A tool for Web Services Composition 2012
497 Παπαδημητρίου Γεώργιος Τραγανίτης Α. Performance Issues of Network – Level Cooperation with Multiple – Relays 2012
496 Κορομηλάς Λάζαρος Μαρκάτος Ε. Implementing an architecture for efficient network traffic processing on modern graphics hardware 2012
495 Κλεισαρχάκη Σοφία Χριστοφίδης Β. A Methodological Framework for Statistical Analysis of Text in Social Media 2012
494 Πέτσας Αθανάσιος Μαρκάτος Ε. Rise of the Planet of the Apps:A Systematic Study of the Mobile App Ecosystem 2012
493 Σταματάκης Δημόκριτος Μπίλας Α. Scalability of Replicated Metadata Services in Distributed File Systems 2012
492 Ζωγραφιστού Δήμητρα Πλεξουσάκης Δ. Support for context-aware healthcare in Ambient Assisted Living 2012
491 Χήνης Γεώργιος Μαρκάτος Ε. Practical Information Flow for Legacy Web Applications 2012
490 Μαθιουδάκης Γεώργιος Στεφανίδης Κ. AMI-RIA: Real-Time Teacher Assistance Tools for an Ambient Intelligence Classroom 2012
489 Φαφαλιός Παύλος Τζίτζικας Ι. Indexes and Algorithms for Scalable and Flexible Instant Overview Search 2012
488 Τζομπανάκη Αικατερίνη Τζίτζικας Ι. Design and Implementation of a tool for formulating recall-oriented structured queries on semantic networks 2012
487 Στρουμπούλης Χρήστος Πλεξουσάκης Δ. Reasoning and Evolution of Event-based Provenance Information 2012
486 Μπουλουκάκης Γεώργιος Στεφανίδης Κ. myWebAccess: Α platform for repairing, enchasing and re-distributing Web Services accessible to people with disability 2012
485 Κορναρόπουλος Ευγένιος Τόλλης Ι. Dominance Drawing of Non-Planar Graphs 2012
484 Ταχμαζιδης Ηλίας Πλεξουσάκης Δ. Large scale nonmonotonic reasoning 2012
483 Κονσολάκη Κωνσταντίνα Πλεξουσάκης Δ. Monitoring QoS for Composite Web Services 2012
482 Τσάμης Γεώργιος Τζίτζικας Ι. 3D Schema Matching Tool 2012
481 Χασάπης Κωνταντίνος Μπίλας Α. Bladefs: Design and Implementation of a kernel level file system for scalable storage servers 2012
480 Παπατριανταφύλλου Άγγελος Κατεβαίνης Μ. Efficient and Accurate Block-Level Dependence Analysis For Task Dataflow Models 2012
479 Σφακιανάκης Ανδρέας Μαρκάτος Ε. CensMon : a web censorship monitor 2012
478 Ζακκάκ Φοίβος Μπίλας Α. SCOOP: Language extensions and compiler optimizations for task-based programming models 2012
477 Παυλίδη Δέσποινα Μουχτάρης Α. Real-Time Multiple Sound Source Localization and Counting Using a Circular Microphone Array 2012
476 Ευθυμίου Βασίλειος Αντωνίου Γ. A-Real Time semantics- aware activity recognition System 2012
475 Μακρυδάκης Ιωάννης Πλεξουσάκης Δ. Α Temporal Algebra Supporting Indeterminacy 2011
474 Πολιτόπουλος Πέτρος- Ιωάννης Μαρκάτος Ε. Piggymon: Using Snort IDS for IP Traffic Classification and Throughput Monitoring 2011
473 Βουζουκίδου Δέσποινα Χριστοφίδης Β. Evaluating Continuous Top-k Queries over Text Streams 2011
472 Χατζηβασίλης Γεώργιος Νικολάου Χ. Multi-Agent Distributed Epistemic Reasoning in Ambient Intelligence Environments 2011
471 Φορτετσανάκης Γεώργιος Παπαδοπούλη Μ. A game-theoretical modeling framework and simulation platform for cellular-based access markets 2011
470 Φιλιππάκη Χρυσή Αντωνίου Γ. Using Constraint Optimization for Conflict Resolution and Detail Control in Activity Recognition Νοέμβριος 2011
469 Τζερμιάς Ζαχαρίας Μαρκάτος Ε. Combining Static and Dynamic Analysis for the Detection of Malicious Documents Νοέμβριος 2011
468 Σαλούστρος Γεώργιος Μπίλας Α. Design and Implementation of a Scalable Storage System for Fully-Consistent Replicated Data Logging Νοέμβριος 2011
467 Παπαθανασίου Ευάγγελος Νικολάου Χ. Applying Service Oriented Architecture Techniques to facilitate RosettaNet-Driven Business Interactions Νοέμβριος 2011
466 Μανιαδή Ευαγγελία Τόλλης Ι. Analysis and Visualization of Metabolic Networks: A Hyper-Graph based approach Νοέμβριος 2011
465 Μακρογιαννάκης Αντώνιος Παπαδοπούλη Μ. The Development of Applications for Smart-phones and their Performance Analysis using Empirical Measurements Νοέμβριος 2011
464 Λιγούρας Σπύρος Μαρκάτος Ε. Protecting the Social Graph: Client-side mitigation of Cross-Site Content Forgery attacks Νοέμβριος 2011
463 Δημητρίου Μιχάλης Νικολάου Χ. Designing , Implementing and Executing Choreographies and Orchestrations over a BPMN 2 Engine Νοέμβριος 2011
462 Δασκαλάκη Ευαγγελία Πλεξουσάκης Δ. Development and Experimental Evaluation of an Ontology to Ontology Schema and Instance Νοέμβριος 2011
461 Αναγνωστόπουλος Τσαλιαμάνης Πέτρος Χριστοφίδης Β. Heuristic Optimization of SPARQL queries over Column-Store DBMS Νοέμβριος 2011
460 Ψαράκη Μαρία- Γεωργία Τζίτζικας Ι. Compact Archiving of Multiple (and may Versioned) RDF/S Triple Sets Ιούλιος 2011
459 Φασουλάκης Μιχάλης Τραγανίτης Α. An Information - theoretic view of Game Ιούλιος 2011
458 Τσαλιαγκός Δημήτρης Κατεβαίνης Μ. Design and Implementation of a Directory based Cache Coherence Protocol Ιούλιος 2011
457 Τρύφου Γεωργία Μουχτάρης Α. Transient Detection and Tempo Estimation in Polyphonic Music Signals Ιούλιος 2011
456 Τζεβανίδης Κωνσταντίνος Αργυρός Α. GPU-powered multi-camera 3D reconstruction based on optimized foreground detection Ιούλιος 2011
455 Παπακωνσταντίνου Aρτεμις Παπαδοπούλη Μ. Πειραματικές μετρήσεις και ανάλυση συστημάτων εντοπισμού θέσης για κινητές υπολογιστικές εφαρμογές Ιούλιος 2011
454 Μανώλης Νικόλαος Τζίτζικας Ι. Interactive Exploration of Fuzzy RDF Knowledge Bases Ιούλιος 2011
453 Κουτσόπουλος Νικόλαος Σαββίδης Α. A Lightweight Censorship-Resistant Web Access Architecture Ιούλιος 2011
452 Κονταξής Γεώργιος Μαρκάτος Ε. A Lightweight Censorship-resistant Web Access Architecture Ιούλιος 2011
451 Κεσαπίδης Ιωάννης Νικολόπουλος Δ. Dynamic Dependence Analysis on Multi-core Processors Ιούλιος 2011
450 Ζάρρας Απόστολος Μαρκάτος Ε. Detecting and Defending Against Fraud in the Underground Economy Ιούλιος 2011
449 Γκέσιου Ελένη Μαρκάτος Ε. Trawling the Deep Web Ιούλιος 2011
448 Γενιτσαρίδη Ειρήνη Αντωνίου Γ. An Authorization Language in Ambient Intelligence Environments Ιούλιος 2011
447 Αρμεν Aγγελος Τσαμαρδίνος Ι. Estimation and Control of the False Discovery Rate in Bayesian Network Skeleton Identification, with Application to Biological Data Ιούλιος 2011
446 Τσικρικάς Κωνσταντίνος Νικολάου Χ. Simulating Value Networks in a competitive world using Vensim tool and suggesting competition strategies Μάρτιος 2011
445 Κλωνάτος Ιωάννης Μπίλας Α. Design and Evaluation of Solid-State Drive (SSD) Caches to Improve Storage I/O Performance Μάρτιος 2011
444 Γογγολίδης Ευάγγελος Νικολάου Χ. Creation and development of an eGovernment services framework through social networking platforms Μάρτιος 2011
443 Παπαγιαννάκης Χαρίδημος Στεφανίδης Κ. AmI Game Floor: A multimodal Ambient Intelligence Environment for Playful Learning Μάρτιος 2011
442 Καμπουράκη Μαίρη Τζίτζικας Ι. Managing the Specificity of Ontological Descriptions under Ontology Evolution Μάρτιος 2011
441 Κουρδουνάκης Χαράλαμπος Χριστοφίδης Β. Subscription Indexes for Web Syndication Systems Μάρτιος 2011
440 Μελεσσανάκης Βαλάντης Αντωνίου Γ. Design and development of a platform for the management and collaborative identification of co-reference on digital resources Μάρτιος 2011
439 Παπαθεοδώρου Κων/νος Αντωνίου Γ. A distributed defeasible reaasoning system for mobile devices in ambient intelligence environments Μάρτιος 2011
438 Στρατάκης Γεώργιος Νικολάου Χ. Analyzing Service Networks from different perspectives using the Service Network Analysis & Prediction Tool (SNAPT) Μάρτιος 2011
437 Ρουσσάκης Ιωάννης Χριστοφίδης Β. Personalizing Declarative Repairing Policies for Curated KBs" Μάρτιος 2011
436 Φιλιοπούλου Ειρήνη Νικολάου Χ. A framework for electronic education based in reasoning mechanic Μάρτιος 2011
435 Πετρίδης Παντελής Νικολάου Χ. Towards a universal Service Network-centric framework to design, implement and monitor Services in complex Service Ecosystems: The Service Network Analysis & Prediction Tool (SNAPT) Οκτώβριος 2010
434 Κριθινάκης Αντώνης Μαρκάτος Ε. RaJa: Cross-site Scripting Detection and Prevention Using Souirce Randomization Οκτώβριος 2010
433 Παπουτσάκης Κωνσταντίνος Αργυρός Α. Visual Object Tracking and Segmentation in a Closed Loop Οκτώβριος 2010
432 Καφεντζής Γέωργιος Στυλιανού Ι. On the inverse filtering of speech Νοέμβριος 2010
431 Τζεδάκης Γεώργιος Στυλιανού Ι. Fast Least-Squares Solution for Harmonic and Sinusoidal Models Νοέμβριος 2010
430 Γρέκας Γεώργιος Στυλιανού Ι. On Speaker Interpolation and Speech Conversion for parallel corpora Νοέμβριος 2010
429 Εμμανουηλίδου Δήμητρα Τσακαλίδης Π. Compressive Sensing in Magnetic Resonance Imaging Νοέμβριος 2010
428 Κουτσογιαννάκη Μαρία Στυλιανού Ι. Voice tremor detection using Adaptive Quasi-Harmonic Model Οκτώβριος 2010
427 Κορόζη Μαρία Στεφανίδης Κ. PUPIL: Pervasive UI develoPment for the ambLent cLassroom Σεπτέμβριος 2010
426 Λεωνίδης Αστέριος Στεφανίδης Κ. ClassMATE: Classroom Multiplatform Augmented Technology Environment Σεπτέμβριος 2010
425 Καραμιχάλη Ελένη Μουχτάρης Α. Text- Independent Speaker Identification Using Sparsely Excited Signals and Compressed Sensing Οκτώβριος 2010
424 Μπούτσικα Αικατερίνη Αντωνίου Γ. Computer Supported Collaborative Factual Argumentation and Coflict Resolution Οκτώβριος 2010
423 Τσομπανίδης Ηλίας Παπαδοπούλη Μ. .A comparative analysis of the perceived quality of VoIP under various wireless network conditions. Σεπτέμβριος 2010
422 Κούκος Κωνσταντίνος Νικολόπουλος Δ. Locality management in task-based parallel programming models Αύγουστος 2010
421 Αστρινάκη Μαρία Στυλιανού Ι. Real Time Voice Pathology Detection Using Autocorrelation Pitch Estimation And Short Time Jitter Estimator Ιούλιος 2010
420 Βοσκάκης Εμμανουήλ Νικολάου Χ. Simulation and Optimization of Value in Service Systems Ιούλιος 2010
419 Λιναρδάκης Γεώργιος Πλεξουσάκης Δ. A Digital Rights Management System based on Semantic Rules Ιούνιος 2010
418 Καπραβέλος Αλέξανδρος Μαρκάτος Ε. Robust prevention of DIAL attacks Ιούλιος 2010
417 Ζαμπετάκης Μιχάλης Νικολόπουλος Δ. Runtime support for programming explicit communication chip multiprocessors Ιούλιος 2010
416 Σεμπέπου Ζωή Μπίλας Α. Scalable storage support and fault-tolerance for data stream processing systems Ιούλιος 2010
415 Αλβανός Μιχάλης Μπίλας Α. Design and Evaluation of a Task -based Paraller H.264 Video Encoder for the Cell Processor Ιούλιος 2010
414 Γαλανάκης Κωνσταντίνος Στεφανίδης Κ. Design library development to support accessible web content creation Ιούνιος 2010
413 Κουράτορας Κωνσταντίνος Στεφανίδης Κ. Accessible services for collaborative creation of accessible content in the World Wide Web Ιούνιος 2010
412 Κατσαμάνη Μαρία Κατεβαίνης Μ. Software implementation of MPI primitives in multicore FPGA Ιούνιος 2010
411 Τρουλάκης Παναγιώτης Στεφανίδης Κ. Development of a Smart Office Application to Support Multi-user Collaborationusing Ambient Intelligence techologies Ιούνιος 2010
410 Κουλεντάκη Μαρία Νικολάου Χ. A Value Network for the Banking Sector: Business Models for the Mortgage Service System Ιούνιος 2010
409 Λιονουδάκη Χριστίνα-Αλεξάνδρα Στυλιανού Ι. Determining Glottal Closure and Opening Instants in Speech Ιούνιος 2010
408 Μαρκετάκης Ιωάννης Τζίτζικας Ι. Conceptual Modeling and Tools for Digital Preservation Μάιος 2010
407 Φουντουλάκης Μάρκος Μπίλας Α. DARC: Design and Evaluation of an I/O Controlller for data Protection Μάιος 2010
406 Αρμενατζόγλου Νικόλαος Τζίτζικας Ι. Efficient Faceted Exploration Services for Big Volumes of Information Απρίλιος 2010
405 Τεσσέρης Γεώργιος Νικολάου Χ. Towards standards Based E - Learning Tools and Technologies Μάρτιος 2010
404 Ρανούτσου Ελευθερία Πλεξουσάκης Δ. A Byzantine music framework using semantics and collaborative filtering recommendations Μάρτιος 2010
403 Παπαδάκης Μύρων Τζίτζικας Ι. Set Cover-based Results Caching for Best Match Retrieval Models Μάρτιος 2010
402 Διονυσίου Θεόδωρος Τραγανίτης Α. Utility-based Channel Assignment and Topology Control in Wireless Mesh Networks Μάρτιος 2010
401 Μακατός Αθανάσιος Μπίλας Α. ZBD: Using Transparent Compression at the Block Level to Increase Storage Space Efficiency Μάρτιος 2010
400 Γκαζώνη Νίκη Τραγανίτης Α. A Framework for Opportunistic Routing in Wireless Multi-hop Networks Μάρτιος 2010
399 Φαφούτης Ξενοφών Τραγανίτης Α. Cooperation Incentives for Wireless Network Operators Μάρτιος 2010
398 Παπαβασιλείου Βασιλική Χριστοφίδης Β. Detecting Deterministically High-level Changes for RDF/S Knowledge Bases Μάρτιος 2010
397 Τριανταφύλλου Σοφία Τόλλης Ι. Learning Causal Structure From Overlapping Variable Sets Μάρτιος 2010
396 Ψυχαράκη Αγγελική Νικολάου Χ. A Framework for federated search in Digital Libraries and Learning Object Repositories providing unified formatted objects delivery (SCORM 2004) Δεκέμβριος 2009
395 Τζενάκης Γεώργιος Μπίλας Α. Tagged Procedure Calls (TPC): Efficient runtime support for task-based parallelism on the Cell Processor Νοέμβριος 2009
394 Πολάκης Ιάσων-Στυλιανός Μαρκάτος Ε. Exploring honeypot Technologies for malware Collection and Cyber-attack Information Acquisition Νοέμβριος 2009
393 Ανδρουλάκης Ιωάννης Πλεξουσάκης Δ. A Semantic Peer-to-Peer Marketplace Hosting Trusted Negitiations Among Intelligent Agents Νοέμβριος 2009
392 Αυγουλέας Ιωάννης Τραχανιάς Π. Simultaneous Tracking of Multiple Moving Humans from a Robotic System Νοέμβριος 2009
391 Καλαϊτζάκη Μαρία Πλεξουσάκης Δ. Design and Implementation of a System for Semantic Schema Matching Νοέμβριος 2009
390 Μακριδάκης Ανδρέας Μαρκάτος Ε. Antisocial Networks: Turning a Social Network into an Attack Platform Νοέμβριος 2009
389 Καμπάς Δημήτριος Nicole Bidoit XML On- Line Validation Νόεμβριος 2009
388 Παππάς Βασίλειος Μαρκάτος Ε. xJS: Fighting Cross-Site Scripting Attacks Using Isolation Operators 2009
387 Νικηφοράκης Νικόλαος Μαρκάτος Ε. Parasitic Storage Systems: Free, Reliable and Globally Accesible Gigabytes 2009
386 Λεκάκης Βασίλειος Μαρκάτος Ε., Μ. Ρουσσοπούλου Overlay Networks based on Selfish Neighbor Selection 2009
385 Κριαρά Λητώ Πλεξουσάκης Δ. Experimenting with the fingerprinting method using signal- based measurements for providing positioning information to location- based applications 2009
384 Φλώρος Γεώργιος Αργυρός Α. Vision based tracking of a 3D model of a human hand 2009
383 Μπαργιάννης Γεώργιος Πλεξουσάκης Δ. The Frame Problem in Web Service Specifications 2009
382 Κοπιδάκη Στυλιανή Τζίτζικας Ι. Results Clustering in Web Searching 2009
381 Βασιλάκης Μιλτιάδης Στυλιανού Ι. Spectral Based Short-Time Features for Voice Quality Assessment 2009
380 Φαρμάκη Χριστίνα Τόλλης Ι. A spatially adaptive active contour approach for improving semi-automatic cancer image segmentation Ιούλιος 2009
379 Νικητάκη Σοφία Khaldoun AL AGHA Topology and RSSI- based Localization for Ad Hoc Networks Ιούνιος 2009
378 Κατερτζής Κωνσταντίνος Μαρκάτος Ε. LEMP: A Peer -to- Peer Video Streaming Protocol Ιούνιος 2009
377 Καρμαζή Μαριάννα Νικολάου Χ. A SCORM conformant Sequencing Engine based on WS-Resource Framework and Principles of Service Oriented Architecture Απρίλιος 2009
376 Κυριαζής Νικόλαος Αργυρός Α. Επαγωγή Γραμματικής Ελεύθερης Συμφραζομένων από Παρατήρηση Δομημένων Χρονικών Διαδικασιών Απρίλιος 2009
375 Καραγιωργάκη Μαρία Αργυρός Α. Χρήση Περιγραφών Εικόνας βασισμένων στην Τοπική Αυτο-ομοιότητα για Τμηματοποίηση Υφής και Ανίχνευση Αντικειμένων Απρίλιος 2009
374 Οικονομίδης Ιάσων Αργυρός Α. Deforable 2D Shape Matching based on Shap Contexts and Dynamic Programming Απρίλιος 2009
373 Βελεγράκης Δημήτριος Πλεξουσάκης Δ. Outlier Detection over Data Streams using Statistical Modeling and Density Neighborhoods Απρίλιος 2009
372 Σιγάλας Μάρκος Τραχανιάς Π. Probabilistic Hand Gesture Recognition Απρίλιος 2009
371 Νικηφόρος Γεώργιος Κατεβαίνης Μ. FPGA implementation of a cache controller with configurable scratchpad space Απρίλιος 2009
370 Γκίρτζου Αικατερίνη Τσακαλίδης Π., Π. Ποϊράζη Mature miRNA identification via the use of an naive Bayes classifier Απρίλιος 2009
369 Ζεγκίνης Χρυσόστομος Πλεξουσάκης Δ. Monitoring the QoS of Web Services using SLAs - Computing metrics for composed services Απρίλιος 2009
368 Πεδιαδίτης Παναγιώτης Χριστοφίδης Β. Querying and Updating RDF/S Named Graphs Απρίλιος 2009
367 Κούτρας Γεώργιος Νικολάου Χ. Model Transformations to Leverage Service Networks and Implementation of Value Network Tool Μάρτιος 2009
366 Μάγγας Ευάγγελος Μπίλας Α. Fine-grained Localization in Wireless Sensor Networks using Acoustic Sound Transmissions and High Precision Clock Synchronization Δεκέμβριος 2008
365 Δουμπουλάκης Στέφανος Στεφανίδης Κ. Visitor΄s Monitoring in a Mobile Location-aware Mobile Location-Aware Information System Δεκέμβριος 2008
364 Βασιλειάδης Γεώργιος Μαρκάτος Ε. Improving the Performance of Network Intrusion Detection Systems Using Graphics Processors Δεκέμβριος 2008
363 Ζηδιανάκης Εμμανουήλ Σαββίδης Α. An Integrated Platform for Location - Aware Information Systems: Mobile Multimedia Navigator Δεκέμβριος 2008
362 Κουρούμαλης Βασίλειος Στεφανίδης Κ. Personalised Online Assistance for Event Participants Δεκέμβριος 2008
361 Κριτσωτάκης Εμμανουήλ Πλεξουσάκης Δ. Semantics-based Navigation for a Contextual Guide Δεκέμβριος 2008
360 Μίχου Μαρία Αντωνίου Γ. A Semantics-based user Model for the Support of Personalized, Context - Aware Navigational Services Δεκέμβριος 2008
359 Κίτσου Γεωργία Χριστοφίδης Β. Data - Quality Metrics in RDF - based PDMSs Δεκέμβριος 2008
358 Μουδάτσος Μιχαήλ Τόλλης Ι. Dual Graph Partitioning of Cellular Networks: Inferring and Quantifying the Graph Properties that Quarantee a Partition Result Δεκέμβριος 2008
357 Φουκαράκης Μιχαήλ Μαρκάτος Ε. Anontool: Per Application Field Anonymization to Promote Network Data Sharing Δεκέμβριος 2008
356 Καρτάκης Σωκράτης Στεφανίδης Κ. Tool Support for Designing and Generating Accessible User Interfaces in Ambient Intelligence Environments Δεκέμβριος 2008
355 Καρουζάκη Ευφροσύνη Σαββίδης Α. An Artificial Presenter Avatar with Social Behaviour Emotion-driven Animation and mini games Δεκέμβριος 2008
354 Καζέπης Νικόλαος Σαββίδης Α. Ιntegrated Platform for Location- Aware Information Systems: Spatial Condent Administrator Δεκέμβριος 2008
353 Αγγελιδάκης Νικόλαος Νικολάου Χ. Learning Design in E- Learning Environment Νοέμβριος 2008
352 Δακανάλης Θεμιστοκλής Νικολάου Χ. Document Workflow Extensions for Business Process Management Ιούλιος 2008
350 Τσισπαράς Βασίλειος Χριστοφίδης Β. Trial & Error: Data Transformation and Provenance techniques in Scientific Workflows 2008
349 Ταμπάκης Ιωάννης Πλεξουσάκης Δ. Automating Commonsense Reasoning: A Satisfiability-Based Commonsense Reasoning System Incorporating a Tool for Measuring the SAT Progress 2008
348 Νικολουδάκης Εμμανουήλ Πλεξουσάκης Δ. Semantics-based User Tracking and Dynamic Re-Planning for a Contextual Guide 2008
347 Κασαπάκη Ευαγγελία Κατεβαίνης Μ. An EDA Tool for the Timing Analysis, Optimization and Timing Validation of Asynchronous Circuits 2008
346 Ανδρέου Δημήτριος Χριστοφίδης Β. Semantic Web Middlewares and Versioning Services Απρίλιος 2008
345 Κουτσουράς Θεμιστοκλής Πλεξουσάκης Δ. P2P Service Provisioning In The Axml Framework Απρίλιος 2008
344 Πλουμίδης Εμμανουήλ Παπαδοπούλη Μ. Modeling, forecasting, and application-based characterization of traffic in campus-wide wireless networks Απρίλιος 2008
343 Μαθιουδάκης Κωνσταντίνος Σύρης Β. Monitoring System and Performance Measurement of Wireless Metropolitan Network Απρίλιος 2008
342 Ντελάκης Εμμανουήλ Σύρης Β. Channel Assignment in a Wireless Metropolitan Network Απρίλιος 2008
341 Γενετζάκης Εμμανουήλ Σύρης Β. A Contetion-Aware Routing Metric for Multi-Rate Multi-Radio Wireless Mesh Nteworks Απρίλιος 2008
340 Παντελιάς Εμμανουήλ Κατεβαίνης Μ. Desynchronization of Industrial Circuits Απρίλιος 2008
339 Πασσάς Σταύρος Μπίλας Α. Analysis and Optimization of Overheads in Communication Protocols Over High Speed Ethernet-based Cluster Interconnects Απρίλιος 2008
338 Ζεγκίνης Δημήτριος Χριστοφίδης Β. On Computing Deltas of RDF/S Knowledge Bases Απρίλιος 2008
337 Λιλής Ιωάννης Σαββίδης Α. Ambient Cross-Media Board Games: Game Engine, Terraing Editor, Extensible Interface and Adaptive Pluggable Input Απρίλιος 2008
336 Κωνσταντινίδης Γεώργιος Αντωνίου Γ. Belief Change in Semantic Web Environments Απρίλιος 2008
335 Ασλανίδης Ιορδάνης Κατεβαίνης Μ. Multi-valued logic synthesis Απρίλιος 2008
334 Σφακιανάκης Ιωάννης Στυλιανού Ι. A Statistical Approach for Intrusion Detection Απρίλιος 2008
333 Μανδηλαράς Παντελεήμων Στεφανίδης Κ. Design, Development and Evaluation of a Web-based Inspection Tool for the Assessment of the User-Experience of Online Services Δεκέμβριος 2007
332 Ματθαιάκης Παύλος Κατεβαίνης Μ. Gated Dual-Rail - A Methodology for Reducing the Power Consumption of Monotonic Dual-Rail Circuits Δεκέμβριος 2007
331 Τζαγκαράκης Χρήστος Τσακαλίδης Π. Multichannel Audio Modeling and Coding for Immersive Audio Based on the Sinusoidal Model Δεκέμβριος 2007
330 Στάμου Απόστολος Στεφανίδης Κ., Σαββίδης Α. King Pong: Design and Implementation of a Multimodal Pong Game Δεκέμβριος 2007
329 Παπαδάκος Παναγιώτης Στεφανίδης Κ., Σαββίδης Α. Very Rapid Software-Design Prototyping with Interactive 3D CRC Cards Δεκέμβριος 2007
328 Δουλγεράκη Κωνσταντίνα Στεφανίδης Κ. A Developer΄s Framework and Toolkit for Embessing Accessibility, Graceful Transformation and Ease of Use in Web-based Applications Δεκέμβριος 2007
327 Αθάνατος Εμμανουήλ Μαρκάτος Ε. Prototype Deployment of the Network of Affined Honeypots Architecture Δεκέμβριος 2007
326 Δημάκης Ανδρέας Στεφανίδης Κ. A Development Library for the Automatic User Interface Adaptation of Web Portals on PDA Devices. Δεκέμβριος 2007
325 Καρτάκης Γεώργιος Στεφανίδης Κ. Accessible Online Tools Supporting the Development of Accessible and Adaptable Web Forms Δεκέμβριος 2007
324 Αντωνιάδης Δημήτριος Μαρκάτος Ε. Appmon: An Application for Accurate Per-Application Network Traffic Characterization Δεκέμβριος 2007
323 Γεωργαλής Ιωάννης Στεφανίδης Κ., Σαββίδης Α. Circular Meta-IDE for the DELTA Language: Dynamic Extensibility, Remote Deployment, Interactive Introspection and Syntax Directed Editor Δεκέμβριος 2007
322 Παπαδογιαννάκης Αντώνιος Μαρκάτος Ε. Improving the Performance of Passive Network Monitoring Applications Δεκέμβριος 2007
321 Μαστοράκης Κωνσταντίνος Παπαδοπούλη Μ. Building on CLS: A multi- modal cooperative location -sensing system using Bluetooth and IEEE 802.11 Οκτώβριος 2007
320 Στεφάνου Χαρίκλεια Τσακαλίδης Π. DNA Microarray Image Enhancement in a Multi Resolution Framework Σεπτέμβριος 2007
319 Ραυτόπουλος Ηλίας Παπαδοπούλη Μ. Measurement-driven Modeling of Traffic Demand and Short Term Forecasting In Large Wlans Σεπτέμβριος 2007
318 Παππάς Νικόλαος Τραγανίτης Α. Network Coding Σεπτέμβριος 2007
317 Πάπαρης Γεώργιος Πλεξουσάκης Δ. Design and Implementation of Student Portal Services with use of Web Services Σεπτέμβριος 2007
316 Παπαμιχαήλ Μιχαήλ Κατεβαίνης Μ. Network Interface Architecture and Prototyping for Chip and Cluster Multiprocessors Σεπτέμβριος 2007
315 Μπουρδένας Θεμιστοκλής Στεφανίδης Κ., Σαββίδης Α. Circular Meta IDE for the DELTA Language: Extensibility Layer for Delta, Debugger, Runtime Adaptation and Project Manager Σεπτέμβριος 2007
314 Μιχελογιαννάκης Γεώργιος Κατεβαίνης Μ. Approaching Ideal NoC Latency with Pre-Configured Routes Σεπτέμβριος 2007
313 Ζήκου Ιωάννα Πλεξουσάκης Δ. Addressing the conference review assignment problem via reduction to integer linear programming Σεπτέμβριος 2007
312 Δημαρέσης Νικόλαος Αντωνίου Γ. A System for Modal and Deontic Defeasible Reasoning Σεπτέμβριος 2007
311 Βανδίκας Κωνσταντίνος Στεφανίδης Κ., Σαββίδης Α. Basic Building Blocks for Ambient Information Systems Σεπτέμβριος 2007
310 Ιακωβίδης Γιώργος Νικολάου Χ. Modeling and Analysis of Pharmaceutical Industry Value Network Ιούλιος 2007
308 Akkus Zebide Αντωνίου Γ. Personalized Rule-based E-learning using Semantic Web Technologies Μάϊος 2007
307 Ρουσσίδης Ιωάννης Πλεξουσάκης Δ. Identifying Trends in Recommendation Algorithms Μάϊος 2007
306 Αθανασόπουλος Ηλίας Μαρκάτος Ε. Using Unstructured Peer-to-Peer Systems as Denial of Service Attack Platforms Μάϊος 2007
305 Οικονόμου Θεοφάνης Τόλλης Ι. InBrAiN: An Interactive Tool for Brain Analysis and Visualization Μάϊος 2007
304 Θεοχάρης Ιωάννης Χριστοφίδης Β. On Power Laws and the Semantic Web 2007
303 Παπακωνσταντίνου Αντωνία Philippe JACQUET Localization and Path Tracking Using the IEEE 802.11 Infrastructure Μάιος 2007
302 Καπανταϊδάκης Ιωάννης Χριστοφίδης Β. Query Ordering Based Top-K Algorithms for Qualitatively Specified Preferences Μάϊος 2007
301 Πανταζής Ιωάννης Στυλιανού Ι. Detection of Discontinuities in Concatenative Speech Synthesis Δεκέμβριος 2006
300 Κώτσης Γεώργιος Μπίλας Α. Improving Scalability on Shared Memory Clusters Δεκέμβριος 2006
299 Holzapfel Andre Στυλιανού Ι. A Component based Music Classification Approach Δεκέμβριος 2006
298 Παρταράκης Νικόλαος Στεφανίδης Κ. A Portal-based Tool for Developing, Delivering and Working with Guidelines Δεκέμβριος 2006
297 Ευαγγελάτου Δέσποινα Σύρης Β. Access Point Selection for Improving Throughput Fairness in Wireless Lans Δεκέμβριος 2006
296 Τζιάβας Περικλής Πλεξουσάκης Δ. Business Process Management for E-Government Δεκέμβριος 2006
295 Παναγιωτάκης Γεώργιος Μπίλας Α. Reducing Disk I/O Performance Sensitivity for Large Numbers of Sequential Streams Σεπτέμβριος 2006
294 Σαχτούρης Σταύρος Χριστοφίδης Β. Rul: A Declarative Language for Updating RDF Data Σεπτέμβριος 2006
293 Βλάχος Ευάγγελος Κατεβαίνης Μ. Design and Implementation of a Coherent Memory Sub-System for Shared Memory Multiprocessors Σεπτέμβριος 2006
292 Βαλσαμάκης Αθανάσιος Στυλιανού Ι. Speaking identification and verification using gaussian mixture models Μάιος 2006
291 Πασσάς Γεώργιος Κατεβαίνης Μ. Packet Mode Scheduling in Buffered Crossbar Switches Απρίλιος 2006
290 Χρυσάκης Ιωάννης Πλεξουσάκης Δ. Top-K Query Processing in Schema-Based Peer-To-Peer Networks Απρίλιος 2006
289 Σαρμής Θωμάς Τραχανιάς Π., Αργυρός Α. Development of a vision system for event detection and process monitoring in the context of industrial automation applications Απρίλιος 2006
288 Συμεωνίδης Αλκιβιάδης Τόλλης Ι. microRNA Regulatory Networks and the Gene Ontology: Analysis and Visualization Απρίλιος 2006
287 Παπουτσίδης Ευάγγελος Μαρκάτος Ε., Μ. Τσικνάκης Α Βiomedical GRID Infrastructure to Enable High-performing Data Mining and Knowledge Extraction Operations Απρίλιος 2006
286 Αντωνακάκη Δέσποινα Χριστοφίδης Β. Mining the Biomedical Literature . The MineBioText System: Discovery of Gene, Protein and Disease Correlations Απρίλιος 2006
285 Κονδυλάκης Χαρίδημος Πλεξουσάκης Δ. Quete: Query Processing in Distributed Database Systems Απρίλιος 2006
284 Ανδρίκος Νικόλαος Κατεβαίνης Μ. A Fully-Automated Desynchronization Flow for Synchronous Circuits Απρίλιος 2006
283 Κατρανίδου Αναστασία Παπαδοπούλη Μ. Location-sensiting using the IEEE 802.11 Infrastructure and the Peer-to-peer Paradigm for Mobile Computing Applications Απρίλιος 2006
282 Κούκης Δημήτριος-Βασίλειος Μαρκάτος Ε. A Framework for Network Traffic Anonymization Απρίλιος 2006
281 Μανακανάτας Δημήτριος Πλεξουσάκης Δ. Design and Implementation of a tool for semi-automated semantic schema matching Απρίλιος 2006
280 Καραδήμου Κυριακή Τσακαλίδης Π. Multichannel Audio Modeling and Coding Using a Multiscale Source/Filter Model Δεκέμβριος 2005
279 Ξυνίδης Δημήτριος Μπίλας Α. Performance Analysis and Scaling of Networked Shared Block-Level Storage Δεκέμβριος 2005
278 Φωτιάδης Γεώργιος Σύρης Β. Adaptive Delay Injection for Improving TCP Performance in 802.11 WLANs with High Delay Variability Δεκέμβριος 2005
277 Ακριτίδης Περικλής Μαρκάτος Ε. Detection of Zero-Day Worms Δεκέμβριος 2005
276 Πολυχρονάκης Μιχαήλ Μαρκάτος Ε. Α Programming Abstraction for Distributed Passive Network Monitoring Δεκέμβριος 2005
275 Μοσχούς Εμμανουήλ Μαρκάτος Ε. Transcoding Techniques for Mobile Web Access using the CC/PP Protocol Δεκέμβριος 2005
274 Σιδηρουργός Ελευθέριος Χριστοφίδης Β. Indexing Views to Route and Plan Queries in a Peer Data Management System Δεκέμβριος 2005
273 Αντωνάτος Σπυρίδων Μαρκάτος Ε. Network Address Space Randomization: A Proactive Defense Against Hitlist Worms Δεκέμβριος 2005
272 Κουναλάκης Ευρυκλής Κατεβαίνης Μ., Χ. Σωτηρίου The Mythical IP Block: An Investigation of Contemporary IP Characteristics Δεκέμβριος 2005
271 Ξανθόπουλος Νικόλαος Πλεξουσάκης Δ. Web Service Provisioning Over Peer-to-Peer Networks Δεκέμβριος 2005
270 Πολιτοπούλου Ζωή Νικολάου Χ. Web Content Classifier Δεκέμβριος 2005
269 Πουρσαλίδης Βασίλης Νικολάου Χ. Identity management infrastructure for the digital word Νοέμβριος 2005
268 Στρατάκης Μιλτιάδης Χριστοφίδης Β. Formal Model for the Representation of User Preferences Regarding Object Collection Orderings 2005
267 Σταυράκης Ηλίας Σύρης Β. Provider-Based Deterministic Packet Marking against Distributed DoS Attacks Ιούλιος 2005
266 Σταματάκης Γεώργιος Σύρης Β. A Dynamic CBWFQ scheme for service differentiation in WLANs 2005
265 Παπαμάνθου Χαράλαμπος Τόλλης Ι. Computing Longest Path Parameterized st-Orientations of Graphs: Algorithms and Applicataions 2005
264 Μελισσάρης Χαρίτων Τραγανίτης Α. Monitoring and Measurement of GSM Mobile Telephony Signals 2005
263 Κοκκινίδης Γεώργιος Χριστοφίδης Β. Semantic Query Routing and Planning in Peer-to-Peer Database Systems: The Sqpeer Middleware 2005
262 Καντεράκης Αλέξανδρος Ορφανουδάκης Σ. Gene Selection and Clustering Microarray Data: The Minegene System 2005
261 Αρβελάκης Αδάμ Τόλλης Ι. Using Treemaps to visualize Gene Microarray and Phylogenetic Data Μάρτιος 2005
260 Αλεβίζου Βασιλική Πλεξουσάκης Δ. Web Service Composition Based on Enhanced Specifications Ιούλιος 2005
259 Φλουρή Καλλιρρόη Ορφανουδάκης Σ. Iterative graph based algorithm for colored images using non parametric statistical tests Απρίλιος 2005
258 Τριανταφυλλίδου Δέσποινα Σύρης Β. Congestion control in IEEE 802.11 wireless networks, using Explicit Congestion Notification and load-based marking Απρίλιος 2005
257 Σκυλογιάννης Θωμάς Αντωνίου Γ. Automated Negotiation and Semantic Brokering with Intelligent Agents using Defeasible Logic Απρίλιος 2005
256 Σερφιώτης Γεώργιος Χριστοφίδης Β. Optimising and Reformulating RQL Queries on the Semantic Web Απρίλιος 2005
255 Πλασταρά Αικατερίνη Στεφανίδης Κ. Design and development of an accessible and adaptable web-based digital library of information resources Απρίλιος 2005
254 Πετράκη Μερόπη Κωνσταντόπουλος Π. Evaluating the reliability of system configurations for long term digital preservation Απρίλιος 2005
253 Πάτκος Θεόδωρος Πλεξουσάκης Δ. Α Semantic Marketplace of Peers Hosting Negotiating Intelligent Agents Απρίλιος 2005
252 Παπαευσταθίου Βασίλειος Κατεβαίνης Μ. Design and Implementation of Network Packet Classification Engines Απρίλιος 2005
251 Παπαχρήστου Χρήστος Τραχανιάς Π. Development of a robotic platform: Hardware and software for control, perception and movement Απρίλιος 2005
250 Παπαγγελής Εμμανουήλ Πλεξουσάκης Δ. Crawling The Algorithmic Foundations of Recommendation Technologies Απρίλιος 2005
249 Μπαλάφα Κασιανή-Ανδριανή Στεφανίδης Κ. Design and Development of an accessible interactive web application for presentation of information Απρίλιος 2005
248 Μουστάκας Ιωάννης Ορφανουδάκης Σ. A Biologically Inspired Architecture using Autonomous Agents for Content-based Image Retrieval with Application to Brain Magnetic Resonance Images Απρίλιος 2005
247 Μισαργόπουλος Αντώνιος Πλεξουσάκης Δ. A Framework for High-Performance Relational Join Queries Scheduling in Distributed Database Systems over Grid-aware Architectures Απρίλιος 2005
246 Μαρκάκη Μαρία Ορφανουδάκης Σ. Computational role of modulation of excitability in a CA1 hippocampal pyramidal neuron during aging Απρίλιος 2005
245 Κοφφινά Ιωάννα Χριστοφίδης Β. Integrating XML data sources using RDF/S Schemas: The ICS- FORTH Semantic Web Integration Middleware (SWIM) Απρίλιος 2005
244 Καλαϊτζή Ευθυμία Στεφανίδης Κ. Memory aid to a Pocket PC for elderly people with memory and vision problems Απρίλιος 2005
243 Καζαζάκης Γεώργιος Ορφανουδάκης Σ. Dynamic Coordination of Multiple Agants for towards Adaptive Action Selection Απρίλιος 2005
242 Ευαγγελάτου Αναστασία-Βασιλική Τσακαλίδης Π. DVB-RCT Physical Layer and Implementation of the Frame Adaptation Unit Απρίλιος 2005
241 Δοκιανάκη Όλγα Κατεβαίνης Μ., Χ. Σωτηρίου Evaluation of Asynchronous Interconnect Techniques for Digital SoC Απρίλιος 2005
240 Γιαννακόπουλος Ιωάννης Μπίλας Α. CORMOS: A Communication-Oriented Runtime System for Wireless Sensor Networks Απρίλιος 2005
239 Αθανασοπούλου Χαρίκλεια Σύρης Β. Creating motives for packet forwarding using relay in wireless ad hoc networks Απρίλιος 2005
238 Αδαμάκης Χριστόφορος Τραγανίτης Α. Secure Mobile Payment System over GSM Απρίλιος 2005
237 Κουτσουράκης Παναγιώτης Τζιρίτας Γ. Segmentation using graph cuts applied to change detection Νοέμβριος 2004
236 Νίκαινας Λουκάς Κωνσταντόπουλος Π. Development of Business Model for Museum Proceses. Design and development of Negotiation Support System Νοέμβριος 2004
235 Τζαγκαράκης Γεώργιος Τσακαλίδης Π. Content-based Ιmage Retrieval via Alpha-Stable Modeling of Texture Information Νοέμβριος 2004
234 Σίμος Δημήτριος Κατεβαίνης Μ. Design of a 32x32 Variable Packet-Size Buffered Crossbar Switch Chip Νοέμβριος 2004
233 Ξυνίδης Κωνσταντίνος Μαρκάτος Ε. Network Intrusion Prevention on Multilevel Processing Architectures Νοέμβριος 2004
232 Χαδήρογλου Μαρία Στεφανίδης Κ. Development of a User Interface for the Management of Appliances, Sensors and Actuators in "Smart Homes" Νοέμβριος 2004
231 Σαρμπάνης Αγγελής Μαρκάτος Ε. A Lease-based Update Propagation Protocol for Peer-to-Peer Networks Νοέμβριος 2004
230 Μπικάκης Αντώνιος Αντωνίου Γ. A System for Nonmonotoic Rules on the Web Νοέμβριος 2004
229 Δημόκας Νικόλαος Πλεξουσάκης Δ. Sharing and Management of Relational Data in Peer-to Peer Networks Νοέμβριος 2004
228 Παγώνης Γεώργιος Τζιρίτας Γ. Mesh Adaptation to Stereoscopic Data and Image Sequences Οκτώβριος 2004
227 Ζαμάνη Θέμις Νικολάου Χ. Customer Profile Management for SMS Interactive Services Ιούλιος 2004
226 Τριμίντζιος Ελευθέριος Στεφανίδης Κ. A Multimodal Web Browser with Visual and Non Visual Interface Synchronization Απρίλιος 2004
225 Νάτσης Αντώνιος Στεφανίδης Κ. Development of a Pilot Application for Web Portal using the Unified User Interface Design Method Απρίλιος 2004
224 Σπανάκης Εμμανουήλ Τραγανίτης Α. Routing ISSUES in mobile ad-hoc wireless networks Απρίλιος 2004
223 Μαρινάκης Θεοχάρης Σύρης Β. Adaptive Markers for achieving in Differentiated Services Networks Απρίλιος 2004
222 Αγγελάκης Ευάγγελος Τραγανίτης Α. Integrating Mechanisms for Trust Management, Link Failure Prediction and Selfishness Countermeasures into the Dynamic Source Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks Απρίλιος 2004
221 Παπαδάκης Στέφανος Τραγανίτης Α. Wireless Networks UserΆs Position Location Technique Απρίλιος 2004
220 Τζελέπης Θεόδωρος Ορφανουδάκης Σ. Design and Development of Clinical Imformation Systems, based on Archetypes Methodology Απρίλιος 2004
219 Κόντος Άγγελος Ορφανουδάκης Σ. Design and Development of applications supporting mobile access to clinical information systems Απρίλιος 2004
218 Κουμάκης Ελευθέριος Ορφανουδάκης Σ. Uniform Modelling and Intelligent Data Processing in Distributed and Hererogeneous Clinical Information Sources Απρίλιος 2004
217 Λέλης Παναγιώτης Ορφανουδάκης Σ. An Environment for Designing, Composing, and Editing Standardized Clinical Documents Απρίλιος 2004
216 Καουκάκης Σταύρος Ορφανουδάκης Σ. Design, development and comparison of alternatives architectural approaches of communication based on HL7 Standard Απρίλιος 2004
215 Ζαχαριουδάκης Γεώργιος Χριστοφίδης Β. Smart Services Discovery Protocols over Bluetooth ad- hoc Personal Area Networks Απρίλιος 2004
214 Σταματογιαννάκης Εμμανουήλ Χριστοφίδης Β. Bluetooth Based Personal Area Network Architectures Απρίλιος 2004
213 Χατζόπουλος Κων/νος Τραχανιάς Π. Advanced Techniques for Extracting Dense Point Correspondences in Stereo Image Pairs Απρίλιος 2004
212 Μπέρδος Νικόλαος Στεφανίδης Κ. A library of proxy user interface objects in C++ with a remote implementation in Java Απρίλιος 2004
211 Καρβουναράκης Σταμάτης Χριστοφίδης Β. E-services Composition Languages and Platforms Απρίλιος 2004
210 Καφτάκη Ροδούλα Πλεξουσάκης Δ. Location Aware Information System Απρίλιος 2004
209 Παπαγάλου Φωτεινή Σύρης Β. Evaluation of Algorithms for Denial of Service (DoS) Attack Detection based on Network Traffic Απρίλιος 2004
208 Χαριτάκης Ιωάννης Μαρκάτος Ε. Using the IXP 1200 Network processor in Network intrusion detection systems Απρίλιος 2004
207 Αθανάσης Νικόλαος Χριστοφίδης Β. SWPG: Semantic web portal generator Απρίλιος 2004
206 Γκίκας Χαράλαμπος Χριστοφίδης Β. Authentication and Authorization Mechanisms for Scientific Workflows Απρίλιος 2004
205 Σημαντήρης Γεώργιος Τζιρίτας Γ. Face tracking and pose estimation in digital image sequences Φεβρουάριος 2003
204 Σταματάκης Αντώνιος Στεφανίδης Κ. Development of a Learning Tool for Greek Braille for Visually Impaired Νοέμβριος 2003
203 Κωνσταντάκη Πελαγία Τραγανίτης Α. OFDM Modulation Technique for Transmitting Digital Data over a Channel of Power Lines Νοέμβριος 2003
202 Δήμου Χρήστος Ορφανουδάκης Σ. Implementation of a Medical Collaboration Environment, based on XML Technology Νοέμβριος 2003
201 Λέλης Στυλιανός Νικολάου Χ. An Agent-based Model of Sites Popularity 2003
200 Δελάκης Μανώλης Τζιρίτας Γ. Face Detection based in Convolutional Neural Networks Ιούλιος 2003
199 Παναγιωτάκης Κωνσταντίνος Τζιρίτας Γ. Recogniton and Tracking of the Members of a Moving Human Body Ιούνιος 2003
198 Τουρτούνης Σωτήριος Πλεξουσάκης Δ. Labeling Schemes for the Semantic Web Απρίλιος 2003
197 Τζορμπατζάκη Αγγελική Πλεξουσάκης Δ. Reification Support in the Model of RDF S Απρίλιος 2003
196 Τζομπανάκης Εμμανουήλ Κωνσταντόπουλος Π. An Annotation System for Digital Documents Απρίλιος 2003
195 Σμαρδάς Αντώνιος Χούστη Κ. Agent- Based Runtime System for Workflow Execution Απρίλιος 2003
194 Μαγκαναράκη Αιμιλία Πλεξουσάκης Δ. RVL: A View Definition Language for RDF S Απρίλιος 2003
193 Κοντογιάννης Βασίλειος Κωνσταντόπουλος Π. CREBITEL Multilingual Semantic Map for Web-Based Access to Art Conservation Knowledge Bases Απρίλιος 2003
192 Καλοχριστιανάκης Μιχαήλ Τραγανίτης Α. Development of Simulation Tool for Software Radio Technology Communication System Απρίλιος 2003
191 Καβουρίδου Ματίνα Σύρης Β. Service Differentiation Mechanisms and Algorithms in IEEE 802.11 Wireless LAN Protocol Απρίλιος 2003
190 Λίνα Μεγαλόχαρις-Χάρις Νικολάου Χ. Agent-based models of differentiated markets on the Internet Δεκέμβριος 2002
189 Σαπουντζής Γεώργιος Κατεβαίνης Μ. Benes switching fabrics with O(N)-complexity internal backpressure Δεκέμβριος 2002
188 Κρητικός Κυριάκος Χούστη Κ. Distributed Storage System of Workflows of Scientific Objects Δεκέμβριος 2002
187 Δημητριάδης Σωκράτης Ορφανουδάκης Σ. An Image Retrieval Platform Based on a Biologically Inspired Architecture Δεκέμβριος 2002
186 Ρομπογιαννάκης Παύλος Τραγανίτης Α. Design of a 0.18um CMOS Driver for VDSL Analog Front Ends Δεκέμβριος 2002
185 Παπαχρήστος Χρήστος Μαρκάτος Ε. Navigation Technologies over low bandwidth links for Thin Clients An introduction to the CC/PP protocol Δεκέμβριος 2002
184 Ντοά Σταυρούλα Στεφανίδης Κ. User-machine interaction with the use of a binary input device Δεκέμβριος 2002
183 Μεϊντάνης Δημήτριος Κατεβαίνης Μ. Hardware Conversion and Software Import to a Prototype Microprocessor Board Δεκέμβριος 2002
182 Λυμπέρης Σπυρίδων Κατεβαίνης Μ. Implementation of a Motion Compensaation Subsystem for an MPEG-II Decoder Δεκέμβριος 2002
181 Κατζαγιαννάκη Ειρήνη-Ηλέκτρα Πλεξουσάκης Δ. Information dissemination based on semantic relations Δεκέμβριος 2002
180 Καστάνης Διομήδης Τραγανίτης Α. Elliptic Curve Usage for the Mutual Authentication and Key Agreement on Contactless SmartCards with Memory Management Mechanism Δεκέμβριος 2002
179 Καλυβιανάκη Ευαγγελία Μαρκάτος Ε. Χ-PacketQ a network tragic visualization tool. A reial-time approach for multiple users Δεκέμβριος 2002
178 Χρυσός Νικόλαος Κατεβαίνης Μ. Weighted Max-Min Fair Scheduling, for a Crossbar, with Small Internal Memory 2002
177 Σιδέρης Χρήστος Τραγανίτης Α. Conversion of speech into mouth movements 2002
176 Καλύβα Βαία Τραγανίτης Α. Scheduling Algorithms for GPRS Networks 2002
175 Μαυρικάκης Ιωάννης Τζιρίτας Γ. Digital Watermarking aplied for Digital Image Protection 2002
174 Δουλγεράκη Παρασκευή Πλεξουσάκης Δ. An Agent - based Method for Business Process Modeling Απρίλιος 2002
173 Αντωνιάδης Ευάγγελος Τραγανίτης Α. Development of a Contactless Smartcard Reader 2002
172 Χαρτερός Κων/νος Κατεβαίνης Μ. Fast Parallel Comparison Circuis for Scheduling Μάρτιος 2002
171 Αγιομυργιαννάκης Ιωάννης Τραγανίτης Α. Speech Spectrum Expansion Μάρτιος 2002
170 Καψάλης Δημήτριος Κατεβαίνης Μ. Design and Implementation of a per-Flow Queue Manager of an ATM Switch using FPGA Technology Μάρτιος 2002
169 Νικητόπουλος Θεόδωρος Γεωργακόπουλος Γ. Algebraic and numerical methods with applications to molecular biology Δεκέμβριος 2001
168 Παπαδόπουλος Νικόλαος Πλεξουσάκης Δ. Development of a system that provides adaptive recommendation services, based on dynamic user-communities management Νοέμβριος 2001
167 Παπαδάκης Γεώργιος Κατεβαίνης Μ. Design and FPGA Implementation of an ABR traffic scheduler and utopia interfaces for an ATM network switch Νοέμβριος 2001
166 Μαργέτης Γεώργιος Τραγανίτης Α. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Νοέμβριος 2001
165 Λόλας Χρήστος Κατεβαίνης Μ. Low Level Software Design and Implementation for High Performance Packet Switches Νοέμβριος 2001
164 Μπλάτσιος Χαρίλαος Στεφανίδης Κ. Design and Implementation of a Toolkit for the Development of Non-Visual Interfaces Νοέμβριος 2001
163 Παγωμένος Γεώργιος Τραγανίτης Α. Designing and Implementing Mechanisms for Improving the Quality of Service for Voice over IP Applications Νοέμβριος 2001
162 Βογιατζής Αρτέμιος Τραγανίτης Α. Security Analysis of Smart Card Systems Νοέμβριος 2001
161 Φλουρής Γεώργιος Πλεξουσάκης Δ. Belief Revision in Knowledge Bases Νοέμβριος 2001
160 Τζιουβάρας Χρυσόστομος Τραγανίτης Α. Algorithms and Systems for Routing in IP Optical Networks Νοέμβριος 2001
159 Χατζάκη Αικατερίνη Ορφανουδάκης Σ. Design and Implementation of Security Services in a Healthcare Telematics Netowork using Cryptographic Smart Cards Νοέμβριος 2001
158 Κωνσταντινίδου Κυριακή Τραγανίτης Α. A code production development environment for DSPs using MATLAB Φεβρουάριος 2001
157 Νιάρχος Ιωάννης Γεωργακόπουλος Γ. Automatic Page Layout: A graph- theoretic Approach throuth Oriented Cycles Οκτώβριος 2001
156 Δανάλης Αντώνιος Μαρκάτος Ε. Firewall development for the embedded network processor IXP1200 Ιούλιος 2001
155 Γιαλαμά Αικατερίνη Μαρκάτος Ε. Distributed Video Server with Quality of Service Ιούνιος 2001
154 Ασημακοπούλου Ξένη Μαρκάτος Ε. Effective Resource Discovery on the World Wide Web Ιούνιος 2001
153 Ρέτσας Χρήστος Σταμούλης Γ. Χρέωση Υπηρεσιών Ταχείας Πρόσβασης στο Internet και Υπηρεσιών Νοητών Ιδιωτικών Δικτύων Μάρτιος 2001
152 Κεφαλάκης Παύλος Στεφανίδης Κ. Non-Visual Nautilus Browser A Navigation System in the World Wide Web for Blind Users Μάρτιος 2001
151 Γκίκας Γρηγόρης Σταμούλης Γ. Routing and Resource Management in Multiservice MPLS Networks Μάρτιος 2001
150 Αλεξάκη Σοφία Πλεξουσάκης Δ. Storage of RDF Metadata for Community Web Portales Μάρτιος 2001
149 Παπαϊωάννου Αθανάσιος Σταμούλης Γ. Design and Implementation of an Architecture for Efficient SLA Selection and Provision in DiffServ Networks Νοέμβριος 2000
148 Νικολογιάννης Αριστείδης Κατεβαίνης Μ. Efficient Per-Flow Queuing in DRAM at OC-192 Line Rate using Out-of-Order Execution Techniques Νοέμβριος 2000
147 Κούβαρης Κων/νος Πλεξουσάκης Δ. Μέθοδοι και Εργαλεία για Ανάπτυξη και Σχεδίαση Συστημάτων Δοσοληψιών σε Βάσεις Δεδομένων Νοέμβριος 2000
146 Καρβουναράκης Γρηγόριος Κωνσταντόπουλος Π. A declarative RDF metadata query language for Community Web Portals Νοέμβριος 2000
145 Ιωάννου Άγγελος Κατεβαίνης Μ. An ASIC Core for Pipelining Heap Management to Support Scheduling in High Speed Networks Νοέμβριος 2000
144 Δραμιτινός Εμμανουήλ Σταμούλης Γ. An Auction Mechanism for Bandwidth Allocation Over Paths Νοέμβριος 2000
143 Αλεξάκος Παναγιώτης Τραγανίτης Α. Virtual Classroom via Computers Νοέμβριος 2000
142 Ακουμιανάκης Γεώργιος Ορφανουδάκης Σ. Criterion estimation for safely navigating robots using a panoramic camera Νοέμβριος 2000
141 Χριστοφής Κων/νος Ορφανουδάκης Σ. Knowledge Discovery form Distributed and Heterogeneous Databases: A Clinical Informations Systems Application Ιούνιος 2000
140 Οικονόμου Αθανάσιος Σερπάνος Δ. Architecture and Implementation of an Adaptation Bridge for ATM Networks Ιούνιος 2000
139 Φριτζαλάς Ευθύμιος Κωνσταντόπουλος Π. Maistor: A Structural Documentation System for Buildings Μάρτιος 2000
138 Φλουρής Μιχαήλ Μαρκάτος Ε. Design & Implementation of Methods Enchancing the Performance of www Proxies Μάρτιος 2000
137 Ραξενίδης Βασίλειος Ορφανουδάκης Σ. An Object Oriented Approach for the Development of Multi-Modal Travel Planning System Μάρτιος 2000
136 Καλοψικάκης Δημήτριος Σταμούλης Γ. Repeated Agent-Baed Negotiation for Efficient Contract Selection of Telecommunication Service Μάρτιος 2000
135 Χαλκιαδάκης Γεώργιος Ορφανουδάκης Σ. An Agent Based Architecture for the Conduction of Voting Νοέμβριος 1999
134 Τράκα Μαρία Τζιρίτας Γ. Panoramic Views Composition from an Image Sequence Νοέμβριος 1999
133 Τζουρμπάκης Σταύρος Ορφανουδάκης Σ. Feature Correspondence Using the Geometry of Scenes Containing at least Two Planes Νοέμβριος 1999
132 Τζόβα Ελευθερία Ορφανουδάκης Σ. Grouping of Image Features on Principles of Perceptual organization Νοέμβριος 1999
131 Παπαδάκης Νικόλαος Κουρκουμπέτης Κ. Resource Management in multi-services MPLS Networks Νοέμβριος 1999
130 Ντοάς Δημήτριος Κωνσταντόπουλος Π. Economy and Consistency in Thesauri Νοέμβριος 1999
129 Μπαλτζάκης Χαράλαμπος Τραχανιάς Π. Extraction of 3d space features from 2d image data Νοέμβριος 1999
128 Λιάπης Σπύρος Τζιρίτας Γ. Texture and Colour Feature Extraction for Image Segmentation and Retrieval Νοέμβριος 1999
127 Κυρίκογλου Aννα Σταμούλης Γ. Efficient Chariging and Agent- Based Selection for Combined Frame Relay Service Νοέμβριος 1999
126 Γκρίνιας Ηλίας Τζιρίτας Γ. Video Content Analysis Νοέμβριος 1999
125 Αντωνιάδης Παναγιώτης Κουρκουμπέτης Κ. Architecture and Design of Charging Systems for Multiservice Νetworks Νοέμβριος 1999
124 Τρυπάκης Δημήτριος Τραγανίτης Α. Push-Based Broadcast Scheduling for Groups with Common Items Μάρτιος 1999
123 Παπαθανασίου Αθανάσιος Μαρκάτος Ε. Effective Resource Discovery on the World Wide Web Ιούνιος 1999
122 Χρυσός Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος Π. A Semantic Browsing System for Knowledge Bases Μάρτιος 1999
121 Χατζησταματίου Αντώνης Νικολάου Χ. EasyAgent: a Masif Compliant Environment for Mobile Java Objects Μάρτιος 1999
120 Σιδηρόπουλος Αντώνης Νικολάου Χ. Distributed Indexing and Searching Mechanisms Μάρτιος 1999
119 Μηλολιδάκης Γεώργιος Μαρκάτος Ε. MemSpyer: A Performance Debugging Tool which simulates and visualizes memory hierarchy Μάρτιος 1999
118 Κατσάλης Νικόλαος Κουρκουμπέτης Κ. Distributed Fault Management Systems of ATM Networks Μάρτιος 1999
117 Δημάκης Αντώνιος Κουρκουμπέτης Κ. Traffic Equivalence and Substitution in a Multiplexer : Theory and Application Μάρτιος 1999
116 Γκαραβέλος Θεόδωρος Τραχανιάς Π. Document Image Management in Multimedia Archival Systems Μάρτιος 1999
115 Βερνάρδος Γεώργιος Ορφανουδάκης Σ. Scanning Techniques for Interaction Objects in Graphical User Interfaces Νοέμβριος 1998
114 Παραμύθης Αλέξανδρος Ορφανουδάκης Σ. Software Architecture for Adaptable and Adaptive User Interface Development Νοέμβριος 1998
113 Τσώνης Βασίλειος Τραχανιάς Π. Autonomous Landmark Based Navigation using Projective and Permutation Invariants Νοέμβριος 1998
112 Τριμίντζιος Παναγιώτης Σταμούλης Γ. Design and Implementation of an Advanced Realistic Architecture for Charging MPEG System Streams Transferred over ABR Connections Νοέμβριος 1998
111 Τόλιου Αικατερίνη Κωνσταντόπουλος Π. Word Wide Web Gateway to the Semantic Index System Νοέμβριος 1998
110 Ζήκος Γεώργιος Τζιρίτας Γ. A Wavelet Based Framework for Human Face Detection and Recognition Νοέμβριος 1998
109 Ζηδιανάκης Ιωάννης Κωνσταντόπουλος Π. TELQUEL: A Query Language for SIS Νοέμβριος 1998
108 Βιδάλης Αντώνιος Τραγανίτης Α. Simulation and Performance Analysis of the new GPRS Protocol Νοέμβριος 1998
107 Καρακωνσταντής Παναγιώτης Σερπάνος Δ. Efficient Memory Management for high-speed ATM networks Νοέμβριος 1998
106 Αρταβάνης Ανδρέας Τραχανιάς Π. Navigation of a robotic system on a predefined path Νοέμβριος 1998
105 Χαλκίδης Σπύρος Ορφανουδάκης Σ. Planar feature matching of views related through general projective transformations through the use of geometric invariants 1998
104 Μανωλάκης Χρήστος Κουρκουμπέτης Κ. An Environment for Performing Chrarging Experiments of Adaptive-Rate Video with Renegotiation 1998
103 Κεμεντσιετσίδης Αναστάσιος Κωνσταντόπουλος Π. DTD Specific Parser Generator , DSPG Απρίλιος 1998
102 Ζαμπούλης Ξενοφών Ορφανουδάκης Σ. Use of autonomous software entities in the resource management of an emergency prehospital medical system Ιούνιος 1998
101 Γλυκόπουλος Γεώργιος Κατεβαίνης Μ. Design and Ιmplementation of an 1.2 Gbit/s ATM Cell Buffer using a Synchronous DRAM chip Ιούλιος 1998
100 Βελεγράκης Ιωάννης Κωνσταντόπουλος Π. Declarative Specification of Z39.50 wrappers using Description Logic Ιούνιος 1998
99 Αποστολόπουλος Παντελής Τραγανίτης Α. Design and development of an open architecture object oriented multimedia authoring tool Απρίλιος 1998
98 Γιώρτσου Αναστασία Κωνσταντόπουλος Π. Introducting Temporal Dimension in the Semantic Index System Απρίλιος 1998
97 Ζήκος Μάριος Ορφανουδάκης Σ. Agent Based Architecture for the Support of Distributed Information Processing Services Νοέμβριος 1997
96 Τερζής Σωτήριος Νικολάου Χ. Performance Monitoring in Digital Library Systems Νοέμβριος 1997
95 Μωραίτη Μαρίνα Μαρκάτος Ε. Trace-driven Simulation of ATM and Wormhole networks Νοέμβριος 1997
94 Κομοντάκης Νικόλαος Τζιρίτας Γ. E- D Motion Estimation and Image Depth Layering Νοέμβριος 1997
93 Αρταβάνης Μιχαήλ Νικολάου Χ. Simulation of the Shared Discks Architecture for Transaction Processing Systems Νοέμβριος 1997
92 Γκανάς Λάμπρος Νικολάου Χ. New Caching ways in the World Wide Web 1997
91 Κορνάρος Γεώργιος Κατεβαίνης Μ. Implementation of Pipelined Multi- Queue Management in the ATLAS I Switch in Full- Custom CMOS VLSI Ιούνιος 1997
90 Χαρμαντζής Φώτιος Κουρκουμπέτης Κ. Topics on Charging and Performance Analysis of ATM Traffic Ιούνιος 1997
89 Κλουκίνας Χρήστος Νικολάου Χ. On-the-fly clustering of OLTP workload characterizations Απρίλιος 1997
88 Φουντουλάκη Ειρήνη Κωνσταντόπουλος Π. A diagnostic support system for engineering appliations Μάρτιος 1997
87 Τραψιώτη Αθηνά Κωνσταντόπουλος Π. SGML Document Management in Knowledge Bases Μάρτιος 1997
86 Συντιχάκης Μάριος Κωνσταντόπουλος Π. Monolingual Thesauri Mercing Μάρτιος 1997
85 Πάτρας Ιωάννης Τζιρίτας Γ. Joint disparity and motion field estimation in stereoscopic image sequences Μάρτιος 1997
84 Μαργαρίτη Γεωργία Κωνσταντόπουλος Π. Performance metrics for the cache management mechanism of the Semantic Index System Μάρτιος 1997
83 Ζάρρας Απόστολος Νικολάου Χ. Array Tracer : Parallel Performance Analysis and Visualization Μάρτιος 1997
82 Βελισσάρης Σάββας Τραχανιάς Π. Indoor navigation of a robot using visual information Μάρτιος 1997
81 Χατσιούλης Θεόδωρος Τραγανίτης Α. Σχεδίαση Ασύρματου Πομποδέκτη για Προσαρμοστές Τοπικού Δικτύου Ethernet και Υλοποίηση του Ελεγκτή του σε FPGA Νοέμβριος 1996
80 Τούλης Σαράντης Κωνσταντόπουλος Π. Design and Implementation of a document annotation system Νοέμβριος 1996
79 Σουρλαντζής Ιωάννης Τραγανίτης Α. A Text -to - Speech System for Greek Νοέμβριος 1996
78 Πετσαγγουράκης Εμμανουήλ Κουρκουμπέτης Κ. A System for Efficient Transfer of WWW Infromatation based on User Preferences and Network Status Estimation Νοέμβριος 1996
77 Παντερής Κων/νος Κουρκουμπέτης Κ. A Flow Control System for Transfering WWW Information in TCP/IP Networks Νοέμβριος 1996
76 Μαστή Βαρβάρα Ορφανουδάκης Σ. Implementation of a Gaze Stabilization System for a Stereo Active Vision Head Νοέμβριος 1996
75 Βαμβακά Δέσποινα Ορφανουδάκης Σ. Space reduction in image retrieval systems and image matching based on attributed relational graphs Νοέμβριος 1996
74 Αναστασιάδη Αναστασία Νικολάου Χ. A study of Microeconomic Algorithms for Load Balancing and Data Replication in Distributed Computer Systems Νοέμβριος 1996
73 Καλογεράκη Βασιλική Κουρκουμπέτης Κ. Design and Improving the Management of TMN Systems Νοέμβριος 1996
72 Ιωαννίδης Σωτήριος Μαρκάτος Ε. Using the Remote Main Memory in a Workstation Cluster for Reliability and Performance in Transactional Based Systems Νοέμβριος 1996
71 Παραγυιός Νικόλαος Τζιρίτας Γ. Adaptive detection and location of moving objects in image sequences 1996
70 Κυπριώτη Μιράντα Κωνσταντόπουλος Π. Analogical guidance of software analysis and specification process 1996
69 Χαμηλάκης Χρήστος Κωνσταντόπουλος Π. Constraction of a Federated Schema for a FDBS from Local Relational Schemeta Ιούνιος 1996
68 Δραμιτινός Γεώργιος Μαρκάτος Ε. Reliable Paging to Remote Main Memory in a Workstation Cluster 1996
67 Σπυριδάκης Εμμανουήλ Σερπάνος Δ. Comparative Study of Credit Flow Controled ATM and Wormhole Networks Under Bursty Traffic and Witg Hot Spots 1996
66 Δασκαλάκης Δημήτριος Κωνσταντόπουλος Π. Interactive update of object- oriented databases Μάρτιος 1996
65 Παπαχρήστος Κοσμάς Νικολάου Χ. Design and Implementation of the Telegraphos Operations for the Mach Operating System Μάρτιος 1996
64 Γκριτζάπη Χριστίνα Κωνσταντόπουλος Π. Data transfer from a relational to an object-oriented database Μάρτιος 1996
63 Σταθόπουλος Κων/νος Κουρκουμπέτης Κ. Acquisition of the Shared Knowledge Required in Telecommunications Management Networks Μάρτιος 1996
62 Στογιαννίδης Αναστάσιος Ορφανουδάκης Σ. Algorithms using sign-alternation patterns to locate FOE and AOR areas in the case of egomotion Νοέμβριος 1995
61 Παπαδάκης Δημήτριος Κωνσταντόπουλος Π. Parallel Tabu Search Algorithms for the Flow- Shop Problem Νοέμβριος 1995
60 Ευθυμίου Αριστείδης Κατεβαίνης Μ. Design of a 25 Gbits/sec Pipelined Menory for Shared Buffer Network Switches Νοέμβριος 1995
59 Μπούς Κων/νος Τραγανίτης Α. Design and development of a frame grabber for still high resolution images Νοέμβριος 1995
58 Θεοδωράκης Εμμανουήλ Κωνσταντόπουλος Π. Name Scope In Semantic Data Models Νοέμβριος 1995
57 Τζίτζικας Ιωάννης Κωνσταντόπουλος Π. View Upadates in Knowledge Bases Νοέμβριος 1995
56 Σαρειδάκης Τίτος Νικολάου Χ. Array Tracer: A Parallel Performance Analysis Tool Νοέμβριος 1995
55 Λαμπρινίδης Αλέξανδρος Νικολάου Χ. Methods to cluster transactions into utilization classes with similar workload characteristics Νοέμβριος 1995
54 Μαραζάκης Μανώλης Νικολάου Χ. Simulation and Transaction Processing Systems and A Study of Methods for Performance Goal Satisfaction Νοέμβριος 1995
53 Ξουρής Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Π. A System for Configuration Management 1995
52 Λουράκης Εμμανουήλ Ορφανουδάκης Σ. An alternative approach for studing space perceprion: Use of ordinal instead of metric depth Απρίλιος 1995
51 Χάρης Κων/νος Ορφανουδάκης Σ. Ενας Υβριδικός Αλγόριθμος για την Τμηματοποίηση Δισδιάστατων και Τρισδιάστατων Εικόνων Δεκέμβριος 1994
50 Κογχυλάκης Γεώργιος Ορφανουδάκης Σ. Μηχανισμός Επιλογής Σωστών Ενεργειών από Αυτόνομα Οντα για την Επίτευξη Συγκεκριμένων Στόχων Οκτώβριος 1994
49 Ζησιάδης Δημήτριος Κουρκουμπέτης Κ. A Flow Control System for Managing Critical Network Resources in TCP/IP Networks Σεπτέμβριος 1994
48 Κωστομανωλάκης Σταύρος Ορφανουδάκης Σ. A model supporting persistent objects and its use in developing an image management system Οκτώβριος 1994
47 Στρακαντούνας Κων/νος Κουρκουμπέτης Κ. An Application Monitoring and Link Performance Analysis System in TCP/IP Networks 1994
46 Χατζάκη Μάγδα Κουρκουμπέτης Κ. A Translation Scheme between two real-time formalisms 1994
45 Σπιταδάκης Βασίλειος Κουρκουμπέτης Κ. A Management System for Rate- Controlled Trafic Sources in Data Networks Μάρτιος 1994
44 Δημητριάδης Γεώργιος Κατεβαίνης Μ. An Arithmetic Entropy Codec VLSI chip for JPEG compression Μάρτιος 1994
43 Σαββίδης Αναστάσιος Ορφανουδάκης Σ. The concept of Dual Interfaces and the design of a UIMS- based development Framework Μάρτιος 1994
42 Καραβασίλη Μαρία Κατεβαίνης Μ. An Algorithm to Layout Directed Graphs Μάρτιος 1994
41 Ξανθάκη Ζαχαρένια Κατεβαίνης Μ. A Memory Controller for Access Interleaving over a single Rambus Μάρτιος 1994
40 Χριστοφοράκη Μαρία Κωνσταντόπουλος Π. Cultural documentation with system CLIO Μάρτιος 1994
39 Γεωργιαννάκης Γεώργιος Πλεξουσάκης Δ. A Strorage and Memory Management Mechanism for Objects in TELOS Μάρτιος 1994
38 Τσιουμπαράκης Κων/νος Τραγανίτης Α. Analysis and design of algorithms and architectures for Quadrature Amplitude Modulation (QAM) using all-digital techniques and non dedicated integrated circuits Δεκέμβριος 1993
37 Καβακλής Ιωάννης Ορφανουδάκης Σ. Design and Implementation of the Linda model on distributed memory machines Δεκέμβριος 1993
36 Λεβέντης Σωτήριος Κουρκουμπέτης Κ. Design and Implementation of a two-level Internet Network Management System Δεκέμβριος 1993
35 Κοπιδάκης Ιωάννης Κωνσταντόπουλος Π. Interpolation Algorithms for the Flowshop Scheduling Problem Δεκέμβριος 1993
34 Φωτιάδου Γλυκερία Κουρκουμπέτης Κ. Heuristics for Call Acceptance Mechanism in FDDI Networks Δεκέμβριος 1993
33 Νταντουρής Κων/νος Πλεξουσάκης Δ. Programmatic Query Interface abd Query Processing for the TELOS Language Δεκέμβριος 1993
32 Τσατσάκης Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Π. The problem of Total Completion Time of n Jobs on One Machine with Set- Up Times 1993
31 Χαλκιά Καλλιόπη Κωνσταντόπουλος Π. Syntactical Software Substitution Ιούνιος 1993
30 Χατζημιχάλης Γεώργιος Ορφανουδάκης Σ. Analysis of Optimum Filters for Image Segmentation Ιούνιος 1993
29 Πατάκη Ελένη Κωνσταντόπουλος Π. Design and Implementation of a Tool for Selecting Reusable Software Ιούνιος 1993
28 Φούσκας Γεώργιος Κουρκουμπέτης Κ. Experimental evaluation of Call Acceptance Control methods in ATM networks Μάϊος 1993
27 Φαρσάρης Ιάσων Κατεβαίνης Μ. Design and Implementation of undo-redo mechanism in Labyrinth System Μάϊος 1993
26 Λαμπρογεώργος Νικόλαος Κουρκουμπέτης Κ. Verification of real-time systems: A case study of discrete and dense time model Μάϊος 1993
25 Μουζάκης Ιωάννης Κουρκουμπέτης Κ. Topics on the performance of ATM networks using round-robin service discipline Μάϊος 1993
24 Γκάγκα Ελένη Ορφανουδάκης Σ. Domain Knowledge Exploitation on Inductive Learning from Examples Μάϊος 1993
23 Καρύδης Νικόλαος Κατεβαίνης Μ. Βιβλιοθήκη Γεωμετρικών Κυττάρων και Μετασχηματισμών για τον Λαβύρινθο Απρίλιος 1993
22 Χαριτωνίδης Κοσμάς Κωνσταντόπουλος Π. One machine bicriterion scheduling with Set-Up Times Μάρτιος 1993
21 Βεζερίδης Kων/νος Βασιλείου Ι. Σχεδίαση Βάσης Πληροφοριών Λογισμικού Αναχρησιμοποιήσιμου από Κοινότητα Προγραμματιστών Φεβρουάριος 1993
20 Αλαμάνος Ερωτόκριτος Χούστη Κ. Ένα Σύστημα για την Αποδοτική Εκτέλεση Σύγχρονων Παράλληλων αλγορίθμων σε Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών Δεκέμβριος 1992
19 Μάντζιος Αχιλλέας Κατεβαίνης Μ. DigiLABY - Ένα Εργαλείο για Σχεδίαση και Προσομοίωση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Οκτώβριος 1992
18 Αργυρός Αντώνιος Ορφανουδάκης Σ. Load Redistribution Algorithms for Parallel Implementations of Intermediate Level Vision Tasks Δεκέμβριος 1992
17 Τζουνάκης Παναγιώτης Κουρκουμπέτης Κ. Verification of Real Time Systems:The extension of COSPAN in dense time Σεπτέμβριος 1992
16 Καλογεράκης Παναγιώτης Κατεβαίνης Μ. Ο Μηχανισμός Υπολογισμού Κυττάρων στο Λαβύρινθο Σεπτέμβριος 1992
15 Μόσχοβος Ανδρέας Κατεβαίνης Μ. Υλοποίηση μη Αριθμητικών Αλγορίθμων σε Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών που Συνδυάζουν τις Τεχνικές Αccess Decoupling & Software Pipelining Αύγουστος 1992
14 Σορίλος Αναστάσιος Κατεβαίνης Μ. Οντοκεντρικός Σχεδιασμός Γραφικών στο Σύστημα Λαβύρινθος Σεπτέμβριος 1992
13 Βατσολάκη Παναγιώτα Κατεβαίνης Μ. Design of a High-Speed UART VLSI Library Cell 1992
12 Γεωργής Χρήστος Κατεβαίνης Μ. Design and Implementation of the Graphics Portion of the Labyrinth System Μάρτιος 1992
11 Γεωργίου Θαλής Κωνσταντόπουλος Π. The problem of Maximum Tardiness in One Machine with Set- Up Times Δεκέμβριος 1991
10 Σιδηρόπουλος Στέφανος Κατεβαίνης Μ. A General Purpose ATM Switch Chip: Architecture and Feasibility Study Σεπτέμβριος 1991
9 Σχοινάς Ιωάννης Ορφανουδάκης Σ. A model for implemention of distributed data structures Σεπτέμβριος 1991
8 Μπεμπής Γεώργιος Ορφανουδάκης Σ. Model-Based object recogniton using multiresolution segmentation and artificial neural networks Σεπτέμβριος 1991
7 Τζαρτζάνης Νέστωρ Κατεβαίνης Μ. Αναδιάταξη Κώδικα σε Μνήμη Διπλού Πλάτους για Ελάττωση του Κόστους των Διακλαδώσεων Ιούνιος 1991
6 Χαλκιαδάκης Βαγγέλης Κατεβαίνης Μ. Αρχική Σχεδίαση και Υλοποίηση του Ring 64: Δίκτυο Τοπολογίας Δακτυλίου για Πακέτα Δεδομένων και Φωνής με Ταχύτητα Μεγαλύτερη από 64 Mb/s Δεκέμβριος 1990
5 Καταλαγαριανός Παναγιώτης Βασιλείου Ι. The implementation of a mapping assistant: From requirements to design Δεκέμβριος 1990
4 Λαλιώτη Βασιλική Κωνσταντόπουλος Π. Tools for Program Animation Δεκέμβριος 1990
3 Τοπάλογλου Θεόδωρος Βασιλείου Ι. An Extended Implementation of Telos Νοέμβριος 1989
2 Μέρτικας Μιχαήλ Βασιλείου Ι. From requirement΄ specification to conceptual design of information systems Νοέμβριος 1989
1 Δαμιανάκης Αδάμ Ορφανουδάκης Σ. Image Analysis using the Relaxation Labeling method Μάρτιος 1989

Awarded Phd's

S/N Fullname Supervisor Title Αward date
75 Φορτετσανάκης Γεώργιος Παπαδοπούλη Μ. A multi-layer game-theoretical framework for modeling wireless access and spectrum markets 2016
74 Φαφαλιός Παύλος Τζίτζικας Ι. Exploiting Linked Data in Exploratory Search 2016
73 Κουτσογιαννάκη Μαρία Στυλιανού Ι. Intelligibility enhancement of Casual speech based on Clear speech properties 2016
72 Καζέπης Νικόλαος Στεφανίδης Κ. FIRMA: A Development Framework for Elderly- Friendly Interactive Multimodal Applications for Assistive Robots 2016
71 Σιγάλας Μάρκος Τραχανιάς Π. Full-body pose tracking under severe occlusions - the Top View Reprojection approach 2015
70 Ζηδιανάκης Εμμανουήλ Στεφανίδης Κ. Supporting Young Children in Ambient Intelligence Environments 2015
69 Οικονομίδης Ιάσων Αργυρός Α. Efficient Tracking of the 3D Articulated Motion of Human Hands 2015
68 Τριανταφύλλου Σοφία Τσαμαρδίνος Ι. Integrative Causal Analysis of Heterogeneous Data Sets 2015
67 Κοσμάς Ελευθέριος Φατούρου Π. Techniques for Enhancing Parallelism in Mechanisms that Automatically Execute Sequential Code in Concurrent Environments 2015
66 Ζεγκίνης Χρυσόστομος Πλεξουσάκης Δ. Cross- layer Monitoring and Adaptation of Multi-Cloud Service-based Applications 2014
65 Πλουμίδης Εμμανουήλ Τραγανίτης Α. Improving network performance through multipath utilization for wireless mesh networks 2015
64 Βασιλειάδης Γεώργιος Μαρκάτος Ε. Accelerating Stateful Network Packet Processing Using Graphics Hardware 2015
63 Τζαγκαράκης Χρήστος Μουχτάρης Α. Sparse and Low-Rank Techniques for Robust Speaker Recognition and Missing-Feature Reconstruction 2014
62 Μπαργιάννης Γεώργιος Πλεξουσάκης Δ. A Novel Specification and Composition Language for Services 2014
61 Νικητάκη Σοφία Τσακαλίδης Π. Location Sensing via Sparse and Low Rank Signal Models 2014
60 Καφεντζής Γεώργιος Στυλιανού Ι. Adaptive Sinusoidal Models with Applications in Speech Modifications and Audio Analysis 2014
59 Κυριαζής Νικόλαος Αργυρός Α. A computational framework for observing and understanding the interaction of humans with objects of their environment 2014
58 Παπαδογιαννάκης Αντώνιος Μαρκάτος Ε. Building Efficient Network Traffic Monitoring Systems Under Heavy Load 2014
57 Πολάκης Ιάσων- Στυλιανός Μαρκάτος Ε. Online Social Networks from a Malicious Perspective: novel attack techniques and defense mechanisms 2014
56 Λιλής Ιωάννης Σαββίδης Α. Integrated Metaprogramming Systems: Language, Tools and Practices 2014
55 Παπαευσταθίου Βασίλειος Κατεβαίνης Μ. Architectural Support for Software-Guided Energy Reduction of Manycore Communication 2014
54 Παπαδάκος Παναγιώτης Τζίτζικας Ι. Interactive Exploration of Multi-Dimensional Information Spaces with Preference Support 2013
53 Παρταράκης Νικόλαος Στεφανίδης Κ. Using Ambient Intelligence Technologies for Producing and Disseminating Paintings 2013
52 Ματθαιάκης Παύλος Σωτηρίου Χ. Logic Synthesis of Concurrent Specification 2013
51 Λυμπέρης Σπύρος Μπίλας Α. Myrmics: A Scalable Runtime System for Global Address Spaces 2013
50 Γεωργαλής Ιωάννης Στεφανίδης Κ. Architectures, Methods and Tools for Creating Ambient Intelligence Environments 2013
49 Παππάς Νικόλαος  Τραγανίτης Α. Network-Level Cooperation: Throughput, Stability and Energy Issues  2012 
48 Χουρδάκης Εμμανουήλ  Τραχανιάς Π. Computational modeling of observational learning inspired by the cortical underpinnings of human and monkey primates  2012 
47 Αντωνιάδης Δημήτριος  Μαρκάτος Ε. Understanding File and Information Sharing Services in Web. 2.0 Δεκέμβριος 2011 
46 Κουναλάκης Ευρυκλής  Σωτηρίου Χ. Timing-Driven Physical Design EDA Algorithms for Tackling Process Variations Δεκέμβριος 2011 
45 Πασσάς Γέωργιος  Κατεβαίνης Μ. VLSI Micro-Architectures for High-Radix Crossbars Δεκέμβριος 2011 
44 Μαρκάκη Μαρία  Στυλιανού Ι. Selection of Relevant  Features  for  Audio Classification tasks  Δεκέμβριος 2011 
43 Παπαδάκης Χαράλαμπος  Μαρκάτος Ε. Improving Routing in Unstructured Peer-to-Peer Systems Ιούνιος 2011 
42 Αθανασόπουλος Ηλίας Μαρκάτος Ε. Modern Techniques for the Detection and Prevention of Web2.0 Attacks Ιούνιος 2011
41 Καββαδίας Σταμάτης Κατεβαίνης Μ. Direct communication and synchronization mechanisms in chip multiprocessors Δεκέμβριος 2010
40 Τζαμαλή Ελευθερία Τόλλης Ι. Computational study of the metabolic diversity of the bacterium E.Coli Δεκέμβριος 2010
39 Κονδυλάκης Χαρίδημος Πλεξουσάκης Δ. Ontology evolution in data integration Οκτώβριος 2010
38 Πάτκος Θεόδωρος Πλεξουσάκης Δ. A Formal theory for reasoning about action, knowledge and time Σεπτέμβριος 2010
37 Πανταζής Γιάννης Στυλιανού Ι. Decomposition of AM-FM Signals with Applications in Speech Processing Ιούλιος 2010
36 Holzapfel Αndre Στυλιανού Ι. Similarity Methods for Computational Ethnomusicology Απρίλιος 2010
35 Σπανάκης Εμμανουήλ Τραγανίτης Α. Cross Layer Rate Adaptation in Wireless Ad Hoc Networks Νοέμβριος 2009
34 Παπαδάκης Στέφανος Τραγανίτης Α. Wireless Network Device Position Location System Νοέμβριος 2009
33 Τσιάρας Βασίλειος Τόλλης Ι. Algorithms for the Analysis and Visualization of Biomedical Networks Νοέμβριος 2009
32 Αντωνάτος Σπύρος Μαρκάτος Ε. Defending against Known and Unknown Attacks using a Network of Affined Honeypots Νοέμβριος 2009
31 Πολυχρονάκης Μιχαήλ Μαρκάτος Ε. Generic Detection Code Injection Attack Detection using Code Emulation Νοέμβριος 2009
30 Τριανταφυλλίδου Δέσποινα Παπαδοπούλη Μ., Al Agha Khaldoun Exploit link-state routing to improve TCP in mobile ad hoc networks Νοέμβριος 2009
29 Φλουρή Καλλιρρόη Τσακαλίδης Π. Distributed Algorithms for Support Vector Machine Training in Wireless Sensor Networks Νοέμβριος 2009
28 Τζαγκαράκης Γεώργιος Τσακαλίδης Π. Bayesian Compressed Sensing using Alpha-Stable Distributions Νοέμβριος 2009
27 Μπικάκης Αντώνιος Αντωνίου Γ. Defeasible Contextual Reasoning in Ambient Intelligence Ιούλιος 2009
26 Κρητικός Κυριάκος Πλεξουσάκης Δ. QoS-based web service description and discovery Δεκέμβριος 2008
25 Γκρίνιας Ηλίας Τζιρίτας Γ. Bayesian flooding for image and video segmentation Μάρτιος 2009
24 Αγγελάκης Ευάγγελος Τραγανίτης Α. Power control-based design considerations for ad hoc and mesh networks Ιούλιος 2008
23 Παναγιωτάκης Κωνσταντίνος Τζιρίτας Γ. Motion Analysis and modeling for activity recognition and 3-D Animation based on Geometrical and Video Processing Algorithms Μάιος 2007
22 Χρυσός Νικόλαος Κατεβαίνης Μ. Request-Grant Scheduling for Congestion Elimination in Multistage Networks Μάιος 2007
21 Αγιομυργιαννάκης Ιωάννης Στυλιανού Ι. Ημιτονοειδής Κωδικοποίηση Σημάτων Φωνής για Μετάδοση μέσω Δικτύων ΙP Φεβρουάριος 2007
20 Κομοντάκης Νικόλαος Τζιρίτας Γ. Optimization Algorithms for Discrete Markov Random Fields With Applications to Computer Vision Οκτώβριος 2006
19 Μανιαδάκης Μιχαήλ Τραχανιάς Π. Design and Integration of Agent-Based Partial Brain Models for Robotic Systems by Means of Hierarchical Cooperative Coevolution Ιούλιος 2006
18 Φλουρής Γεώργιος Πλεξουσάκης Δ. On Belief Change and Ontology Evolution Απρίλιος 2006
17 Φωκά Αμαλία Τραχανιάς Π. Predictive Autonomous Robot Navigation Ιούνιος 2005
16 Παπαδάκης Νικόλαος Πλεξουσάκης Δ. Actions Theories in Temporal Databases Μάρτιος 2004
15 Μπιτσάκη Μαρίνα Νικολάου Χ. Εκχώρηση και Χρέωση Τηλεπικοινωνιακών Πόρων μέσω Δημοπρασιών Νοέβριος 2004
14 Μπαλτζάκης Χαράλαμπος Τραχανιάς Π. A Hybrid Framework for Mobile Robot Navigation, Modelling with Switching State Space Networks Φεβρουάριος 2004
13 Τζίτζικας Ιωάννης Κωνσταντόπουλος Π. Collaborative Ontology-based Information Indexing and Retrieval Σεπτέμβριος 2002
12 Ζαμπούλης Ξενοφών Ορφανουδάκης Σ. Perceptually Relevant Mechanisms for the Description and Retrieval of Visual Information Φεβρουάριος 2002
11 Mc Clurkin David Γεωργακόπουλος Γ. Multi-way Self-Adjusting Data Structures: A general theory and some limitations Νοέμβριος 2001
10 Θεοδωράκης Εμμανουήλ Κωνσταντόπουλος Π. Contextualization: An Abstraction Mechanism for Information Modeling Ιούλιος 2001
9 Μαραζάκης Εμμανουήλ Νικολάου Χ. Service Composition and Service-Level Agreements in Open Distributed Systems Δεκέμβριος 2000
8 Λουράκης Εμμανουήλ Ορφανουδάκης Σ. Navigation of Autonomous Robotic Systems Based on the Analysis of Visual Motion Μάρτιος 1999
7 Σύρης Βασίλειος Κουρκουμπέτης Κ. Performance Analysis and Pricing in Broadband Networks Απρίλιος 1998
6 Αργυρός Αντώνιος Ορφανουδάκης Σ. Visual Detection of Independent 3D Motion by a Moving Observer Νοέμβριος 1996
5 Φούσκας Γεώργιος Κουρκουμπέτης Κ. On-line mechanisms for traffic control in atm networks Νοέμβριος 1996
4 Σπανουδάκης Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Π. Analogical Similarity of Objects: A Conceptual Modeling Approach Δεκέμβριος 1994
3 Καταλαγαριανός Παναγιώτης Βασιλείου Ι. Employing Genericity and Case-Based Reasoning to Effectively Reuse Code Ιούνιος 1994
2 Πετράκης Ευριπίδης Ορφανουδάκης Σ. Image representation, indexing and retrieval based on spatial relationships and properties of objects Δεκέμβριος 1993
1 Δαμιανάκης Αδάμ Ορφανουδάκης Σ. Towards a methodology for efficient parallel implementation of image analysis tasks Αύγουστος 1992